12 jun 2015 19:10

12 jun 2015 19:10

Både ja och nej till ändring på cykelbanor

MEDBORGARFÖRSLAG

Yngve Erngren har i ett medborgarförslag påpekat att kommunen bör förbättra framkomligheten för cyklister. Hans förslag är att skyltarna på cykelbanorna ska flyttas till en lägre nivå samt att cykelmarkeringar målas på cykelbanor som är separerade från gångbanorna.

När det gäller den första punkten säger tekniska nämnden nej, och hänvisar till att skyltar placeras på den höjd och på det sätt som relevanta regelverk föreskriver.

Däremot sa man ja till förslaget att cykelmarkeringar målas på cykelbanor. Vilka banor som faktiskt är lämpliga att separeras får utredas i samband med generellt arbete med upprustning av cykelbanor under mandatperioden

Yngve Erngren har i ett medborgarförslag påpekat att kommunen bör förbättra framkomligheten för cyklister. Hans förslag är att skyltarna på cykelbanorna ska flyttas till en lägre nivå samt att cykelmarkeringar målas på cykelbanor som är separerade från gångbanorna.

När det gäller den första punkten säger tekniska nämnden nej, och hänvisar till att skyltar placeras på den höjd och på det sätt som relevanta regelverk föreskriver.

Däremot sa man ja till förslaget att cykelmarkeringar målas på cykelbanor. Vilka banor som faktiskt är lämpliga att separeras får utredas i samband med generellt arbete med upprustning av cykelbanor under mandatperioden