10 jun 2015 14:10

10 jun 2015 14:11

Politikerna ense om att avvakta

BUDGET: Fattas 6,2 miljoner

Utbildningsnämnden kan få det tufft med budgeten för 2016. I dagsläget fattas 6,2 miljoner kronor.

– Det är dock bara ett arbetsmaterial och vi får titta på det i budgetarbetet, säger nämndens ordförande Anette Karlsson (M).

När frågan var uppe på utbildningsnämndens sammanträde blev det ingen större diskussion. Alla tycktes vara införstådda med att 2016 kan bli tufft.

– Visst, vi får högre kostnader, bland annat beroende på fler barn och högre lokalkostnader. Men fler barn är ju bara positivt, menar Anette Karlsson.

Annat som påverkar kostnaderna är kvällsdagis och en minskad ram.

Oppositionens Sture Pettersson (S) säger att det inte ser så ljust ut i dagsläget, och tycker att tjänstemännens analys är seriös. Samtidigt har han förståelse för merkostnaderna, och vill avvakta kommande arbete.

Bernt Ekström (V) menar att statens krav på kommunerna bara ökar utan att det skickas med några pengar

– I vår budget föreslår vi dock en skattehöjning med 50 öre för att öka intäkterna, säger han.

När frågan var uppe på utbildningsnämndens sammanträde blev det ingen större diskussion. Alla tycktes vara införstådda med att 2016 kan bli tufft.

– Visst, vi får högre kostnader, bland annat beroende på fler barn och högre lokalkostnader. Men fler barn är ju bara positivt, menar Anette Karlsson.

Annat som påverkar kostnaderna är kvällsdagis och en minskad ram.

Oppositionens Sture Pettersson (S) säger att det inte ser så ljust ut i dagsläget, och tycker att tjänstemännens analys är seriös. Samtidigt har han förståelse för merkostnaderna, och vill avvakta kommande arbete.

Bernt Ekström (V) menar att statens krav på kommunerna bara ökar utan att det skickas med några pengar

– I vår budget föreslår vi dock en skattehöjning med 50 öre för att öka intäkterna, säger han.