08 jun 2015 06:00

08 jun 2015 06:00

Hur känns det att kunna satsa på de unga?

Hallå där ... Mia Gustavsson, projektledare på Studieförbundet Vuxenskolan, som beviljats bidrag för att kunna starta ett projekt med ungdomsambassadörer.

– Det känns jätteroligt och vi är jättetacksamma att vi får lov att prova på ett så här stort projekt, säger Mia Gustavsson.

Bidraget på 639 000, som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, kommer användas till att anställa en person på 50 procent och ytterligare sex ungdomar på tio procent vardera.

– Meningen är att ungdomarna ska fungera som en slags ambassadörer som ska verka för att skapa mer verksamhet för ungdomar, exempelvis genom att besöka föreningar eller få fler att starta egna verksamheter i området Mariestad, Töreboda och Gullspång, förklarar hon.

På grund av att området är hårt drabbat av ungdomsarbetslöshet tycker Mia att det är viktigt att satsnigen görs just här.

– Eftersom många pratar om att de unga måste involveras, men sällan frågar dem vad de själva vill, så vill vi att de unga ska få en möjlighet att få sina röster hörda, menar hon.

Förutom kontinuerligt arbete under ett års tid kommer ambassadörerna arbeta fram ett större ungdomsevenemang på en till två dagar.

– Men formerna för det är ännu väldigt flexibla, meningen är att ungdomarna ska få bestämma hur det hela ska läggas upp, säger Mia.

För personer mellan cirka 15 och 25 år så finns det fortfarande möjlighet att ansöka om att få bli ungdomsambassadör.

– Det känns jätteroligt och vi är jättetacksamma att vi får lov att prova på ett så här stort projekt, säger Mia Gustavsson.

Bidraget på 639 000, som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, kommer användas till att anställa en person på 50 procent och ytterligare sex ungdomar på tio procent vardera.

– Meningen är att ungdomarna ska fungera som en slags ambassadörer som ska verka för att skapa mer verksamhet för ungdomar, exempelvis genom att besöka föreningar eller få fler att starta egna verksamheter i området Mariestad, Töreboda och Gullspång, förklarar hon.

På grund av att området är hårt drabbat av ungdomsarbetslöshet tycker Mia att det är viktigt att satsnigen görs just här.

– Eftersom många pratar om att de unga måste involveras, men sällan frågar dem vad de själva vill, så vill vi att de unga ska få en möjlighet att få sina röster hörda, menar hon.

Förutom kontinuerligt arbete under ett års tid kommer ambassadörerna arbeta fram ett större ungdomsevenemang på en till två dagar.

– Men formerna för det är ännu väldigt flexibla, meningen är att ungdomarna ska få bestämma hur det hela ska läggas upp, säger Mia.

För personer mellan cirka 15 och 25 år så finns det fortfarande möjlighet att ansöka om att få bli ungdomsambassadör.

  • Anna Leijon