04 jun 2015 16:45

04 jun 2015 16:45

Så många gäss får skjutas vid Stora Ek

Länsstyrelsen ger tillstånd till skyddsjakt på sädgäss vid Stora Ek i Mariestad.

120 sädgäss får fällas, men ansökan gällde att få skjuta 1 000 sädgäss.

Gässen orsakar årligen omfattande skador på grödorna vid fastigheten och det kostar förstås stora summor pengar.

Problemet har fortsatt trots att det genomförts skyddsåtgärder med raketer, samt fågelskrämmor, och till viss del skyddsjakt efter beslut i höstas.

Tillståndet gäller med följande villkor: Endast sex gäss får fällas per dygn och jakt får endast bedrivas på inflygande gäss och gäss som befinner sig i gröda.

120 sädgäss får fällas, men ansökan gällde att få skjuta 1 000 sädgäss.

Gässen orsakar årligen omfattande skador på grödorna vid fastigheten och det kostar förstås stora summor pengar.

Problemet har fortsatt trots att det genomförts skyddsåtgärder med raketer, samt fågelskrämmor, och till viss del skyddsjakt efter beslut i höstas.

Tillståndet gäller med följande villkor: Endast sex gäss får fällas per dygn och jakt får endast bedrivas på inflygande gäss och gäss som befinner sig i gröda.