27 maj 2015 10:56

27 maj 2015 10:56

Här kan ni se hela bilkortegen

Årets kortegeväg vid Crusin meet på lördag blir lite annorlunda på grund av diverse vägarbeten i de centrala delarna av Mariestad.

Kenneth Magnusson, ordförande i Crusin club, beskriver sträckningen:

– Från Karlsholme kommer vi att köra ut på Nygatan, in på Hamngatan och fortsätter mot Residensbron, därefter kör vi in på Kungsgatan, Nygatan och vid badhuskorningen åker vi in på Drottninggatan, Mariagatan, Östra Järnvägsgatan, Stockholmsvägen förbi Mariestads-tidningen in på Verkstadsgatan, därefter Bangatan, Kotorget och sedan i riktning mot Systembolaget.

– Vid trafikljusen i korsningen Stockholmsvägen–Nygatan svänger vid höger bort mot Folkets park igen, berättar ordförande i klubben.

Kenneth Magnusson, ordförande i Crusin club, beskriver sträckningen:

– Från Karlsholme kommer vi att köra ut på Nygatan, in på Hamngatan och fortsätter mot Residensbron, därefter kör vi in på Kungsgatan, Nygatan och vid badhuskorningen åker vi in på Drottninggatan, Mariagatan, Östra Järnvägsgatan, Stockholmsvägen förbi Mariestads-tidningen in på Verkstadsgatan, därefter Bangatan, Kotorget och sedan i riktning mot Systembolaget.

– Vid trafikljusen i korsningen Stockholmsvägen–Nygatan svänger vid höger bort mot Folkets park igen, berättar ordförande i klubben.