21 maj 2015 18:00

21 maj 2015 18:00

Ingen inspiratör i Mariestad

MARIESTAD: Första gången priset inte delas ut sedan starten

Tröstlöst. Det finns inga Mariestadsbor som manar till inspiration. Åtminstone inte som kommunen fått nys om.

– Verkligen tråkigt. Inspirationspriset är i grunden en jättebra idé, säger kommunikationschef Annika Björklund.

I samband med Mariestads 425-årsjubileum år 2008 delades ett inspirationspris ut av kommunen för första gången. Den gången delade Björn Berggren och Andreas Josefsson på hedersutmärkelsen samt prissumman på 5 000 kronor. Efter Berggren och Josefsson kom följande stolta pristagare:

2009: Lennart Högstedt

2010: Claes Pettersson

2011: Sofia Guldbrand

2012: Joakim Ebbesson

2013: Joachim Magnusson

2014: Roger Sjöberg (lärare och elever på Vadsbogymnasiets estetiska program)

2015: Ingen

Dött

Av de tre nomineringar som kommunen fått in bedömer arbetsgruppen att ingen håller måttet för att leva upp till de kriterier som finns:

• Bidragit till att stimulera kreativitet.

• Vågat tänka nytt och utmanat invanda mönster.

• Uppmuntrat och inspirerat till positiva och nyskapande tankar eller handlingar i Mariestad.

– Tanken är att det ska vara en person, eller flera personer, som vågar utmana och inspirera till kreativt tänkande. Jag är helt övertygad om att det finns flera personer i Mariestad som passar in på den beskrivningen, tyvärr är det ingen som har nominerat dem i år, säger Annika Björklund.

Är det inte ett underbetyg till kommunikationsenheten att ni inte lyckas nå ut?

– Vi har inte gjort något annorlunda än tidigare år med annonser och webben. En teori är att inspirationspriset kommit i skymundan i konkurrens med flera andra priser, och kanske även näringslivsgalan som gick av stapeln nyligen, säger Annika Björklund.

Inspirationspriset brukar traditionsenligt delas ut i samband med nationaldagsfirandet den sjätte juni. I år får Mariestadsborna inspireras på annat sätt då kommunstyrelsens arbetsutskott går på tjänstemännens linje och beslutar att inte dela ut något inspirationspris.

– Ja, det är som sagt synd. Men jag har inte hört något annat än att vi kör igen nästa år, säger Annika Björklund.

I samband med Mariestads 425-årsjubileum år 2008 delades ett inspirationspris ut av kommunen för första gången. Den gången delade Björn Berggren och Andreas Josefsson på hedersutmärkelsen samt prissumman på 5 000 kronor. Efter Berggren och Josefsson kom följande stolta pristagare:

2009: Lennart Högstedt

2010: Claes Pettersson

2011: Sofia Guldbrand

2012: Joakim Ebbesson

2013: Joachim Magnusson

2014: Roger Sjöberg (lärare och elever på Vadsbogymnasiets estetiska program)

2015: Ingen

Dött

Av de tre nomineringar som kommunen fått in bedömer arbetsgruppen att ingen håller måttet för att leva upp till de kriterier som finns:

• Bidragit till att stimulera kreativitet.

• Vågat tänka nytt och utmanat invanda mönster.

• Uppmuntrat och inspirerat till positiva och nyskapande tankar eller handlingar i Mariestad.

– Tanken är att det ska vara en person, eller flera personer, som vågar utmana och inspirera till kreativt tänkande. Jag är helt övertygad om att det finns flera personer i Mariestad som passar in på den beskrivningen, tyvärr är det ingen som har nominerat dem i år, säger Annika Björklund.

Är det inte ett underbetyg till kommunikationsenheten att ni inte lyckas nå ut?

– Vi har inte gjort något annorlunda än tidigare år med annonser och webben. En teori är att inspirationspriset kommit i skymundan i konkurrens med flera andra priser, och kanske även näringslivsgalan som gick av stapeln nyligen, säger Annika Björklund.

Inspirationspriset brukar traditionsenligt delas ut i samband med nationaldagsfirandet den sjätte juni. I år får Mariestadsborna inspireras på annat sätt då kommunstyrelsens arbetsutskott går på tjänstemännens linje och beslutar att inte dela ut något inspirationspris.

– Ja, det är som sagt synd. Men jag har inte hört något annat än att vi kör igen nästa år, säger Annika Björklund.