20 maj 2015 16:00

20 maj 2015 16:00

Foto: Per Warvlin

Ledningscentral låg nära Mariestad och Skövde

I en oansenlig skogsdunge, söder om Skara, fanns under det kalla kriget en av de viktigaste svenska militära platserna.

– Härifrån skulle ett motanfall med svenskt attackflyg styras mot Warszawapaktens invasionsstyrkor, säger Tony Axelsson, forskare vid Göteborgs universitet.

Under två veckor ska platsen undersökas av arkeologer från Göteborgs universitet. Området, som är lantligt idylliskt, är full av militära spår.

Utgrävningarna leds av Tony Axelsson och Maria Persson från Göteborgs universitet.

På plats finns 25 studenter som är på fältstudier och bor på vandrarhem i Skara. Två rörskyddsrum från andra världskriget har grävts fram med grävare, men även flera andra intressanta objekt.

Under andra världskriget fanns här ett hemligt flygfält, kallat Fält 7. 1959 byggdes det en toppmodern anläggning med flera baracker och byggnader – hit lokaliserades ledningscentralen för det svenska attackflyget.

Placeringen var noga vald eftersom Skaraslätten var långt borta från fientligt bombflyg.

Till attack

Första flygeskadern, E1, kallad ÖB:s klubba, skulle vara Sveriges räddare i nöden och hotet kom förstås från Warszawapakten – framför allt Ryssland.

Under större delen av kalla kriget var det svenska flygvapnet periodvis det fjärde största i världen. Flera av planen låg i framkant rent tekniskt och var i klass med stormakternas.

– Anläggningen här, som kallades Björn, var topphemlig men avslöjades av spionen Stig Wennerström som greps 1963, berättar Maria Persson.

I centrum för all verksamhet fanns ”kyrkan”, en två våningar hög byggnad som rymde ledningscentralens nervcentra.

– Säkerheten runt platsen var hög. Lokalbefolkningen visste om att det skedde hemlig militär verksamhet, men inte i vilken omfattning, berättar Tony Axelsson.

Wennerströms spionavslöjande fick svenska försvaret att flytta ledningscentralen till en annan plats. Anläggningen i Saleby användes sedan som utbildnings- och övningsplats fram till 1995.

Tystnad

Arne och Birgitta Ingemarsson äger marken och byggnaderna sedan 2002.

– Vi bor här bredvid och köpte sju hektar mark och tusen kvadratmeter baracker. Vi planerar att underhålla byggnader och alla är välkomna hit för att titta. Det är bara kul med uppmärksamheten, säger Arne.

Han minns första mötet med militären:

– När vi flyttade hit 1978 kom militären på besök. De berättade att det pågår verksamhet ”men det är inget vi pratar om”, säger Arne med ett leende.

Spännande

Batoul Algasra, 21, är en av studenterna som gör sin första fältstudie. Hon har studerat två år på sin utbildning till arkeolog. Om ett år är hon klar.

MT träffar henne när hon tillsammans med sina studiekamrater utforskar ett gammalt skyddsvärn.

– Det här har verkligen varit spännande och vi har hittat mycket på egen hand. Här finns spår från många tidsepoker, säger hon nöjt.

Under två veckor ska platsen undersökas av arkeologer från Göteborgs universitet. Området, som är lantligt idylliskt, är full av militära spår.

Utgrävningarna leds av Tony Axelsson och Maria Persson från Göteborgs universitet.

På plats finns 25 studenter som är på fältstudier och bor på vandrarhem i Skara. Två rörskyddsrum från andra världskriget har grävts fram med grävare, men även flera andra intressanta objekt.

Under andra världskriget fanns här ett hemligt flygfält, kallat Fält 7. 1959 byggdes det en toppmodern anläggning med flera baracker och byggnader – hit lokaliserades ledningscentralen för det svenska attackflyget.

Placeringen var noga vald eftersom Skaraslätten var långt borta från fientligt bombflyg.

Till attack

Första flygeskadern, E1, kallad ÖB:s klubba, skulle vara Sveriges räddare i nöden och hotet kom förstås från Warszawapakten – framför allt Ryssland.

Under större delen av kalla kriget var det svenska flygvapnet periodvis det fjärde största i världen. Flera av planen låg i framkant rent tekniskt och var i klass med stormakternas.

– Anläggningen här, som kallades Björn, var topphemlig men avslöjades av spionen Stig Wennerström som greps 1963, berättar Maria Persson.

I centrum för all verksamhet fanns ”kyrkan”, en två våningar hög byggnad som rymde ledningscentralens nervcentra.

– Säkerheten runt platsen var hög. Lokalbefolkningen visste om att det skedde hemlig militär verksamhet, men inte i vilken omfattning, berättar Tony Axelsson.

Wennerströms spionavslöjande fick svenska försvaret att flytta ledningscentralen till en annan plats. Anläggningen i Saleby användes sedan som utbildnings- och övningsplats fram till 1995.

Tystnad

Arne och Birgitta Ingemarsson äger marken och byggnaderna sedan 2002.

– Vi bor här bredvid och köpte sju hektar mark och tusen kvadratmeter baracker. Vi planerar att underhålla byggnader och alla är välkomna hit för att titta. Det är bara kul med uppmärksamheten, säger Arne.

Han minns första mötet med militären:

– När vi flyttade hit 1978 kom militären på besök. De berättade att det pågår verksamhet ”men det är inget vi pratar om”, säger Arne med ett leende.

Spännande

Batoul Algasra, 21, är en av studenterna som gör sin första fältstudie. Hon har studerat två år på sin utbildning till arkeolog. Om ett år är hon klar.

MT träffar henne när hon tillsammans med sina studiekamrater utforskar ett gammalt skyddsvärn.

– Det här har verkligen varit spännande och vi har hittat mycket på egen hand. Här finns spår från många tidsepoker, säger hon nöjt.

Fakta: Kalla Kriget

Kalla kriget 1945–1991 utmärktes av kapprustning och terrorbalans mellan öst (Sovjetunionen med flera) och väst (USA och NATO).

Svenska flygvapnet främsta uppgift var bekämpning av fienden redan ute på havet, innan invasionsflottan nådde landets kuster.

Under lång tid utgjorde Saab A32 Lansen, försedd med sjömålsrobotar, attackflygets främsta komponent. Lansen kom under senare delen av kalla kriget att ersättas av Saab AJ 37 Viggen.

Källa: Svensk historia.