18 maj 2015 06:00

18 maj 2015 10:56

Socialarbetare går in i väggen

Inom kort står tre socialsekreterares stolar tomma på individ- och familjeomsorgen i Mariestad.
För att klara det akuta läget letar Ifo-chefen Anette Karlsson med ljus och lykta efter ny personal.
– Prioritet ett är att lösa situationen under sommaren, säger Karlsson.

Det är inte första gången varningssignalerna ljuder om att allt inte står rätt till på socialtjänsten i Mariestad. En slimmad organisation kombinerat med en ökad arbetsbelastning och skärpta krav från tillsynsmyndigheten Socialkontoret är bidragande orsaker till en hög personalomsättning.

Bara under det senaste året har åtta socialarbetare på individ- och familjeomsorgen i Mariestad sagt upp sig. Några av dem har varit nyutexaminerade socionomer, eller nya på arbetet.

– Ja, det kan man tycka är extra tråkigt. Visst kan det finnas anledning till självkritik, men i första hand är det fullt fokus på att rekrytera personal, säger Anette Karlsson.

Måste reagera

Ritva Rådefalk, ordförande för fackförbundet Visions lokalavdelning i Mariestad, berättar om en ohållbar utveckling under en längre tid. Antalet ärenden per handläggare har skjutit i höjden, vilket medfört en kraftigt ökad press på personalen.

– Det är otroligt känsliga ärenden som handläggs och en tidspress utan dess like. Från fackets sida ser vi hur många byter jobb, eller söker sig till andra kommuner i hopp om att det ska vara bättre där, säger Rådefalk.

Varken Ritva Rådefalk eller Anette Karlsson har fått signaler om att samarbetet mellan socialtjänsten och utbildningsförvaltningen på Marieholm (Lotsen) skulle vara orsak till avhoppen.

Det tuffa läget gör att saker som utvecklingsarbete och uppföljningar får skjutas på framtiden.

Exploderade

Det är lätt att dra paralleller mellan arbetsförhållandena och antalet rapporterade incidenter. En granskning gjord av MT i fjol visade att antalet lex-Sarah anmälningar i Mariestads kommun ökat med 500 procent mellan 2012 och 2013.

– Situationen är tuff överhuvudtaget. De som just har tagit examen ser möjligheter och så blir det motorstopp direkt. De behöver mentorskap men den mer erfarna personalen är överhopad med arbete, så handledningen blir bristfällig. Mellancheferna har också alldeles för mycket att göra, säger Rådefalk.

Med stundande semesterperiod är läget akut för Ifo-ungdom. Några mellanvägar finns inte för en myndighetsutövning med stränga krav på rättssäkerhet och ett behov som är omöjligt att styra.

Anette Karlsson har varit i kontakt med flera bemanningsföretag:

– Ekonomin har ingen betydelse i nuläget, vi måste lösa situationen. Problemet är att det är oerhört svårt att få tag på socialsekreterare någonstans.

Att erbjuda den personal som finns till förfogande extra ersättning för att flytta semestern ser Anette Karlsson som ett mindre bra alternativ.

– Socialsekreterarna sliter hårt och gör ett fantastiskt bra arbete, de förtjänar verkligen sin semester.

Det är inte första gången varningssignalerna ljuder om att allt inte står rätt till på socialtjänsten i Mariestad. En slimmad organisation kombinerat med en ökad arbetsbelastning och skärpta krav från tillsynsmyndigheten Socialkontoret är bidragande orsaker till en hög personalomsättning.

Bara under det senaste året har åtta socialarbetare på individ- och familjeomsorgen i Mariestad sagt upp sig. Några av dem har varit nyutexaminerade socionomer, eller nya på arbetet.

– Ja, det kan man tycka är extra tråkigt. Visst kan det finnas anledning till självkritik, men i första hand är det fullt fokus på att rekrytera personal, säger Anette Karlsson.

Måste reagera

Ritva Rådefalk, ordförande för fackförbundet Visions lokalavdelning i Mariestad, berättar om en ohållbar utveckling under en längre tid. Antalet ärenden per handläggare har skjutit i höjden, vilket medfört en kraftigt ökad press på personalen.

– Det är otroligt känsliga ärenden som handläggs och en tidspress utan dess like. Från fackets sida ser vi hur många byter jobb, eller söker sig till andra kommuner i hopp om att det ska vara bättre där, säger Rådefalk.

Varken Ritva Rådefalk eller Anette Karlsson har fått signaler om att samarbetet mellan socialtjänsten och utbildningsförvaltningen på Marieholm (Lotsen) skulle vara orsak till avhoppen.

Det tuffa läget gör att saker som utvecklingsarbete och uppföljningar får skjutas på framtiden.

Exploderade

Det är lätt att dra paralleller mellan arbetsförhållandena och antalet rapporterade incidenter. En granskning gjord av MT i fjol visade att antalet lex-Sarah anmälningar i Mariestads kommun ökat med 500 procent mellan 2012 och 2013.

– Situationen är tuff överhuvudtaget. De som just har tagit examen ser möjligheter och så blir det motorstopp direkt. De behöver mentorskap men den mer erfarna personalen är överhopad med arbete, så handledningen blir bristfällig. Mellancheferna har också alldeles för mycket att göra, säger Rådefalk.

Med stundande semesterperiod är läget akut för Ifo-ungdom. Några mellanvägar finns inte för en myndighetsutövning med stränga krav på rättssäkerhet och ett behov som är omöjligt att styra.

Anette Karlsson har varit i kontakt med flera bemanningsföretag:

– Ekonomin har ingen betydelse i nuläget, vi måste lösa situationen. Problemet är att det är oerhört svårt att få tag på socialsekreterare någonstans.

Att erbjuda den personal som finns till förfogande extra ersättning för att flytta semestern ser Anette Karlsson som ett mindre bra alternativ.

– Socialsekreterarna sliter hårt och gör ett fantastiskt bra arbete, de förtjänar verkligen sin semester.