18 maj 2015 06:00

18 maj 2015 10:57

Elin tröttnade på att hålla tyst

Hon såg kollegor gå hem gråtandes och ligga sömnlösa på grund av jobbet.

Nu är tidigare Skaraborgsbon Elin Lindén en av de drivande personerna bakom nätverket ”Nu bryter vi tystnaden”.

Socialsekreteraren Elin Lindén jobbar i dag på en ungdomsenhet i Stockholms stad. Hon känner igen situationen från Mariestads kommun och konstaterar att läget ser likadant ut på många håll runtom i landet.

– Mest akut är att en socialsekreterare har alldeles för många ärenden på sitt bord. Sedan ska vi ta svåra och känsliga beslut i en pressad arbetsmiljö, det leder till direkta hälsokonsekvenser där man får ont i hela kroppen och ständigt funderar över jobbet.

2011 bildades ett nätverk för socialarbetare i Stockholm: ”Nu bryter vi tystnaden”. I dag finns liknande upprop på ytterligare fem, sex orter.

– Det hade gått för långt, politikerna hade inte koll på situationen.

– När enskilda personer agerar har vi sett många exempel på olika repressalier från arbetsgivaren, chefen kanske inte pratar med en eller så får man sämre löneutveckling. Man blir anklagad för att hänga ut arbetsplatsen och från mellanchefspositionen och uppåt är det viktigt att ge en bra bild utåt. Helt klart finns det en tystnadskultur vilket har gjort att en del politiker inte vetat hur det har sett ut.

Påverkar

Nu bryter vi tystnaden har fått såväl höga politikers uppmärksamhet som utrymme i riksmedia. Ungefär 200 socialarbetare har varit involverade i nätverket och medverkat på något av medlemsmötena.

Elin Lindén tycker inte att Socialstyrelsens hårdare krav och kontroll är roten till problemen, även om det påverkar arbetet.

– Eftersom resurserna är begränsade kan chefer och ledning göra prioriteringar där de vet att Socialstyrelsen kommer att titta. Vi brukar kalla det för skyltfönsteraktivitet. När verksamheten tvingas välja kan det leda till felprioriteringar.

Socialarbetarnas nätverk pekar bland annat på vikten av god introduktion och mentorskap för nyutexaminerade. Samtidigt krävs fokus på att förbättra arbetssituationen också för de mer erfarna arbetarna, annars är risken stor att de bränner ut sig.

Påtryckningarna har hittills genererat en och annan ny tjänst, men fortfarande måste dyra konsulter hyras in mellan varven för att klara akuta arbetstoppar.

– Rent konkret har det inte hänt så mycket än, fast vi har stora förhoppningar. Fackförbunden driver nu frågan om en nationell handlingsplan och de högsta nationella aktörerna är inblandade. Fler har fått upp ögonen för hur vi ska jobba rättssäkert efter Yara-fallet, säger Elin Lindén.

Socialsekreteraren Elin Lindén jobbar i dag på en ungdomsenhet i Stockholms stad. Hon känner igen situationen från Mariestads kommun och konstaterar att läget ser likadant ut på många håll runtom i landet.

– Mest akut är att en socialsekreterare har alldeles för många ärenden på sitt bord. Sedan ska vi ta svåra och känsliga beslut i en pressad arbetsmiljö, det leder till direkta hälsokonsekvenser där man får ont i hela kroppen och ständigt funderar över jobbet.

2011 bildades ett nätverk för socialarbetare i Stockholm: ”Nu bryter vi tystnaden”. I dag finns liknande upprop på ytterligare fem, sex orter.

– Det hade gått för långt, politikerna hade inte koll på situationen.

– När enskilda personer agerar har vi sett många exempel på olika repressalier från arbetsgivaren, chefen kanske inte pratar med en eller så får man sämre löneutveckling. Man blir anklagad för att hänga ut arbetsplatsen och från mellanchefspositionen och uppåt är det viktigt att ge en bra bild utåt. Helt klart finns det en tystnadskultur vilket har gjort att en del politiker inte vetat hur det har sett ut.

Påverkar

Nu bryter vi tystnaden har fått såväl höga politikers uppmärksamhet som utrymme i riksmedia. Ungefär 200 socialarbetare har varit involverade i nätverket och medverkat på något av medlemsmötena.

Elin Lindén tycker inte att Socialstyrelsens hårdare krav och kontroll är roten till problemen, även om det påverkar arbetet.

– Eftersom resurserna är begränsade kan chefer och ledning göra prioriteringar där de vet att Socialstyrelsen kommer att titta. Vi brukar kalla det för skyltfönsteraktivitet. När verksamheten tvingas välja kan det leda till felprioriteringar.

Socialarbetarnas nätverk pekar bland annat på vikten av god introduktion och mentorskap för nyutexaminerade. Samtidigt krävs fokus på att förbättra arbetssituationen också för de mer erfarna arbetarna, annars är risken stor att de bränner ut sig.

Påtryckningarna har hittills genererat en och annan ny tjänst, men fortfarande måste dyra konsulter hyras in mellan varven för att klara akuta arbetstoppar.

– Rent konkret har det inte hänt så mycket än, fast vi har stora förhoppningar. Fackförbunden driver nu frågan om en nationell handlingsplan och de högsta nationella aktörerna är inblandade. Fler har fått upp ögonen för hur vi ska jobba rättssäkert efter Yara-fallet, säger Elin Lindén.