15 maj 2015 06:00

18 maj 2015 14:35

Åtgärder för att stoppa buskörning

MARIESTAD: Företagare kritisk till bristande information

Med fysiska hinder och regleringar i de lokala trafikföreskrifterna ska buskörningen på hamnplanen stävjas.

Åtgärderna som kommunen tänkt sig kan dock få konsekvenser för verksamheter i hamnen.

De senaste åren har kommunen satsat åtskilliga miljoner i hamnområdet. Bryggor i småbåtshamnen har renoverats och bytts ut, hela området har asfalterats, parkeringar markerats upp och en ställplats för husbilar och husvagnar har gjorts i ordning.

De stora, öppna ytorna inbjuder dock till buskörning, inte minst nattetid. Under senare tid har såväl turister som boende i närområdet framfört klagomål till kommunen om buskörning.

För att få bukt med problemet har ett åtgärdsprogram tagits fram. Förslaget, som politikerna i tekniska nämnden klubbade i veckan, innebär att fler betongbalkar ställs upp på trailer-parkeringen vid Kajutan samt utmed parkeringen i östra hamnen. Vidare ska drygt 25 nya parkeringsplatser målas upp och ramas in i västra hamnen (i höjd med brygga D och E).

– Betongräcken har fungerat bra på andra ställen mot buskörning. Fördelen med räckena är att de är lätta att tas bort om planerna förändras, säger Johan Bengtsson, tillförordnad gatuchef.

Förutom fysiska hinder görs även ändringar i de lokala trafikföreskrifterna. Hela hamnplanen regleras till ett ”gångfartsområde”, samtidigt blir det förbud mot motorfordonstrafik mellan klockan 23-05. Kostnaden beräknas till drygt 110 000 kronor.

– Regleringen i trafikföreskrifterna ger polisen möjlighet att bötfälla trafik i området nattetid, påpekar Kristofer Svensson, tillförordnad teknisk chef.

Är det inte risk för att buskörningen flyttar till andra ställen?

– Det är en fråga vi jobbar vidare med. Nu har vi fokus på att stävja buskörningen på hamnplanen. Personligen känner jag en stor oro för att det ska hända en allvarlig olycka. Jag tror inte att bilisterna är medvetna om vilken stor fara de utsätter sig själva och andra för och vilka konsekvenser det kan få, säger Kristofer Svensson.

”Hoppas man lyssnar”

För Mats Forsgren på Sjöstadens varv, som bedriver verksamhet i hamnen, kan de planerade åtgärderna få konsekvenser.

– Kommer vi inte fram med våra transporter kan vi lika gärna lägga ner, säger Mats Forsgren och tillägger:

– Det är många kloka och framåtskridande tjänstemän i kommunen som vill göra något bra, men ska man göra förändringar måste man ju ha en dialog med berörda parter. Det enda jag fått hittills är en skiss. Jag förutsätter att kommunen lyssnar på våra synpunkter innan man skrider till verket.

– I uppdraget från nämnden ingår att vi ska ha samråd med räddningstjänsten, båtalliansen och företagen i hamnområdet. Det är en utmaning att begränsa ytorna för buskörning och samtidigt ge plats för stora transporter, säger Kristofer Svensson.

De senaste åren har kommunen satsat åtskilliga miljoner i hamnområdet. Bryggor i småbåtshamnen har renoverats och bytts ut, hela området har asfalterats, parkeringar markerats upp och en ställplats för husbilar och husvagnar har gjorts i ordning.

De stora, öppna ytorna inbjuder dock till buskörning, inte minst nattetid. Under senare tid har såväl turister som boende i närområdet framfört klagomål till kommunen om buskörning.

För att få bukt med problemet har ett åtgärdsprogram tagits fram. Förslaget, som politikerna i tekniska nämnden klubbade i veckan, innebär att fler betongbalkar ställs upp på trailer-parkeringen vid Kajutan samt utmed parkeringen i östra hamnen. Vidare ska drygt 25 nya parkeringsplatser målas upp och ramas in i västra hamnen (i höjd med brygga D och E).

– Betongräcken har fungerat bra på andra ställen mot buskörning. Fördelen med räckena är att de är lätta att tas bort om planerna förändras, säger Johan Bengtsson, tillförordnad gatuchef.

Förutom fysiska hinder görs även ändringar i de lokala trafikföreskrifterna. Hela hamnplanen regleras till ett ”gångfartsområde”, samtidigt blir det förbud mot motorfordonstrafik mellan klockan 23-05. Kostnaden beräknas till drygt 110 000 kronor.

– Regleringen i trafikföreskrifterna ger polisen möjlighet att bötfälla trafik i området nattetid, påpekar Kristofer Svensson, tillförordnad teknisk chef.

Är det inte risk för att buskörningen flyttar till andra ställen?

– Det är en fråga vi jobbar vidare med. Nu har vi fokus på att stävja buskörningen på hamnplanen. Personligen känner jag en stor oro för att det ska hända en allvarlig olycka. Jag tror inte att bilisterna är medvetna om vilken stor fara de utsätter sig själva och andra för och vilka konsekvenser det kan få, säger Kristofer Svensson.

”Hoppas man lyssnar”

För Mats Forsgren på Sjöstadens varv, som bedriver verksamhet i hamnen, kan de planerade åtgärderna få konsekvenser.

– Kommer vi inte fram med våra transporter kan vi lika gärna lägga ner, säger Mats Forsgren och tillägger:

– Det är många kloka och framåtskridande tjänstemän i kommunen som vill göra något bra, men ska man göra förändringar måste man ju ha en dialog med berörda parter. Det enda jag fått hittills är en skiss. Jag förutsätter att kommunen lyssnar på våra synpunkter innan man skrider till verket.

– I uppdraget från nämnden ingår att vi ska ha samråd med räddningstjänsten, båtalliansen och företagen i hamnområdet. Det är en utmaning att begränsa ytorna för buskörning och samtidigt ge plats för stora transporter, säger Kristofer Svensson.