12 maj 2015 16:28

12 maj 2015 16:28

Hur går det med fiberutbyggnaden på Torsö?

Hallå där?... Ingemar Carlström, ordförande i Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening.

– Det går framåt. På föreningsstämman nyligen togs beslut om att gå vidare för ett fibernät på Torsö, Fågelö och Dillö. Totalt handlar det om en kanalisation på närmare åtta mil för att nå alla fastigheter.

Hur är intresset för fiber?

– Riktigt bra. Drygt 300 fastigheter är medlemmar i den ekonomiska föreningen och de har gjort en icke bindande intresseanmälan. Vi har lagt stor vikt på att gå ut med information via bland annat utskick, samtal, Facebook och hemsidan till fastighetsägarna. Sommarstugeägare erbjuds ett abonnemang för tjänster under delar av året.

Vad blir anslutningskostnaden?

– Förkalkylen är beräknad på 18 500 kronor per fastighet, inklusive stöd på 40 procent från länsstyrelsen. På stämman togs beslut om att höja insatskapitalet till max 23 000 kronor för att täcka oförutsedda kostnader och därmed minska behovet av upplåning. Men ambitionen är givetvis att anslutningskostnaden ska bli lägre. Ett eventuellt överskott i insatskapitalet återbetalas till anslutna fastighetsägare.

– Samtidigt är Vänerenergi intresserat av att lägga ned låg- och högspänningskablar för att säkra strömförsörjningen. Kan vi samköra grävningen minskar kostnaderna för båda parter.

Hur ser tidsplanen ut?

– Om vi kommer i gång med grävningen efter årsskiftet så är förhoppningsvis allt klart i slutet av 2016. För landsbygdens framtid är fiber en stark konkurrensfördel.

– Det går framåt. På föreningsstämman nyligen togs beslut om att gå vidare för ett fibernät på Torsö, Fågelö och Dillö. Totalt handlar det om en kanalisation på närmare åtta mil för att nå alla fastigheter.

Hur är intresset för fiber?

– Riktigt bra. Drygt 300 fastigheter är medlemmar i den ekonomiska föreningen och de har gjort en icke bindande intresseanmälan. Vi har lagt stor vikt på att gå ut med information via bland annat utskick, samtal, Facebook och hemsidan till fastighetsägarna. Sommarstugeägare erbjuds ett abonnemang för tjänster under delar av året.

Vad blir anslutningskostnaden?

– Förkalkylen är beräknad på 18 500 kronor per fastighet, inklusive stöd på 40 procent från länsstyrelsen. På stämman togs beslut om att höja insatskapitalet till max 23 000 kronor för att täcka oförutsedda kostnader och därmed minska behovet av upplåning. Men ambitionen är givetvis att anslutningskostnaden ska bli lägre. Ett eventuellt överskott i insatskapitalet återbetalas till anslutna fastighetsägare.

– Samtidigt är Vänerenergi intresserat av att lägga ned låg- och högspänningskablar för att säkra strömförsörjningen. Kan vi samköra grävningen minskar kostnaderna för båda parter.

Hur ser tidsplanen ut?

– Om vi kommer i gång med grävningen efter årsskiftet så är förhoppningsvis allt klart i slutet av 2016. För landsbygdens framtid är fiber en stark konkurrensfördel.