07 maj 2015 05:00

07 maj 2015 05:00

Biblioteket ska utredas snarast

MARIESTAD: Överens om kulturprioritering

Politiskt bråk uppstod när majoriteten tog väck en halv miljon ur årets budget för att göra ”nya politiska prioriteringar”. Men efter mötet i kommunstyrelsens kulturutskott i tisdags verkar alla plötsligt överens.

Biblioteket, Vadsbo museum, ungdomskultur och studieförbunden drabbades av omprioriteringen berättade MT om för ett par veckor sedan. Biblioteket var den stora förloraren och tappade 200 000 kronor som hade behövts för att byta ut möblemang.

De två S-ledamöterna i utskottet, Marianne Kjellquist och Ida Ekeroth, reserverade sig mot beslutet. Kjellquist kommenterade så här: ”Nu ser vi hur majoriteten säger nej till varje förslag kulturchefen Maria Henriksson lägger fram. Vi är oroliga över att väldigt mycket av det vi byggt upp kommer att raseras”.

Konservator

Kommunalrådet Johan Abrahamsson säger så här efter mötet i tisdags:

– Vi har gett kommunchefen i uppdrag att kostnadsberäkna en konservator för att klara handlingsplanerna för museets verksamhet. Vi pratar om en permanent tjänst, fast i år har vi en projekttjänst fram till sista augusti.

Bibliotekets utreds

– Vi måste också köpa in erforderlig kompetens för vissa föremål i samlingarna, det går på sådär 50 000 kronor. Vidare ska Lars Arvidsson utreda den totala kostnaden för att renovera och energispara på biblioteket. Den utredningen ska vara klar sista augusti.

Johan Abrahamsson säger att övriga pengar, ”drygt 200 000 kronor”, ska användas som en buffert till olika kulturella satsningar i höst.

– Och tänka sig, nu var oppositionen med på noterna efter allt tal om förfall. Men nu har de köpt vårt resonemang.

Biblioteket, Vadsbo museum, ungdomskultur och studieförbunden drabbades av omprioriteringen berättade MT om för ett par veckor sedan. Biblioteket var den stora förloraren och tappade 200 000 kronor som hade behövts för att byta ut möblemang.

De två S-ledamöterna i utskottet, Marianne Kjellquist och Ida Ekeroth, reserverade sig mot beslutet. Kjellquist kommenterade så här: ”Nu ser vi hur majoriteten säger nej till varje förslag kulturchefen Maria Henriksson lägger fram. Vi är oroliga över att väldigt mycket av det vi byggt upp kommer att raseras”.

Konservator

Kommunalrådet Johan Abrahamsson säger så här efter mötet i tisdags:

– Vi har gett kommunchefen i uppdrag att kostnadsberäkna en konservator för att klara handlingsplanerna för museets verksamhet. Vi pratar om en permanent tjänst, fast i år har vi en projekttjänst fram till sista augusti.

Bibliotekets utreds

– Vi måste också köpa in erforderlig kompetens för vissa föremål i samlingarna, det går på sådär 50 000 kronor. Vidare ska Lars Arvidsson utreda den totala kostnaden för att renovera och energispara på biblioteket. Den utredningen ska vara klar sista augusti.

Johan Abrahamsson säger att övriga pengar, ”drygt 200 000 kronor”, ska användas som en buffert till olika kulturella satsningar i höst.

– Och tänka sig, nu var oppositionen med på noterna efter allt tal om förfall. Men nu har de köpt vårt resonemang.

  • C. Lundh