04 maj 2015 17:15

05 maj 2015 07:44

Arvidsson mötte regionskattechefen

Konstruktiv dialog om hur kommunen kan stötta Skatteverket

Kommunen har kavlat upp ärmarna för att rädda Skatteverkets kontor i Mariestad.

Torsdagens möte med regionskattechefen betecknas av kommunchefen Lars Arvidsson som ”bra och konstruktivt”.

– Det timslånga mötet var välinvesterad tid där vi diskuterade vad kommunen kan göra för att stötta, säger Lars Arvidsson.

Mötet med Maria Mindhammar, regionskattechef i Västra Götaland, var inbokat sedan länge och tänkt som uppföljning av mötet som kommunledningen hade med Skattverkets generaldirektör Ingemar Hansson i början av april. Beskedet i tisdags om att Skatteverket gör halt i planerna på att flytta kontoret i Mariestad till Skövde, kom alltså att ändra förutsättningarna en del.

– Givetvis var det ett glädjande besked vi fick förra tisdagen, men för den sakens skull kan vi inte slå oss till ro och luta oss tillbaka. Det är nu jobbet börjar på allvar, säger Lars Arvidsson.

– Vi ska göra allt vi kan för att Skatteverket ska stå på egna ben i Mariestad, bland annat genom att se på all verksamhet inom myndigheten.

Kompetensförsörjning

Vid mötet i Göteborg i torsdags gick parterna igenom förutsättningarna för Skatteverkets kontor i Mariestad. Stor vikt lades vid hur kommunen kan agera och stötta för att rädda kontoret.

– Bland annat tittade vi på kompetensförsörjningen. I ett par, tre fall vid nyrekryteringar på Skatteverket på senare tid har medflyttande personer haft svårt att få anställning på orten. Vi har en kartläggning över alla lediga tjänster i Mariestad, såväl inom privat som offentlig sektor, och hjälper naturligtvis till så mycket vi kan. Kommunen vill ju vara en aktiv spelare, säger Arvidsson.

Från kommunal horisont framhålls att man kontinuerligt jobbar med förbättrade kommunikationer samt möjlighet till kompetensutveckling lokalt.

– Kommunen har bra kontakter med universiteten i Karlstad, Örebro och Göteborg samt högskolan i Skövde.

Lars Arvidsson tycker att mötet med regionskattechefen var bra och konstruktivt.

– Vi har förståelse för de argument Skatteverket tar upp, samtidigt som vi nu fått tillfälle att framföra våra tankar och synpunkter. I läget som uppstått är det viktigt att från tjänstemannanivå lyfta fram det vi kan göra, anser Lars Arvidsson.

Är fler möten inplanerade?

– Inte för tillfället. Men nu har vi etablerat en enkel kontaktväg med Skatteverket och det är klart att det kommer att följas upp på olika sätt framöver, säger kommunchefen.

– Det timslånga mötet var välinvesterad tid där vi diskuterade vad kommunen kan göra för att stötta, säger Lars Arvidsson.

Mötet med Maria Mindhammar, regionskattechef i Västra Götaland, var inbokat sedan länge och tänkt som uppföljning av mötet som kommunledningen hade med Skattverkets generaldirektör Ingemar Hansson i början av april. Beskedet i tisdags om att Skatteverket gör halt i planerna på att flytta kontoret i Mariestad till Skövde, kom alltså att ändra förutsättningarna en del.

– Givetvis var det ett glädjande besked vi fick förra tisdagen, men för den sakens skull kan vi inte slå oss till ro och luta oss tillbaka. Det är nu jobbet börjar på allvar, säger Lars Arvidsson.

– Vi ska göra allt vi kan för att Skatteverket ska stå på egna ben i Mariestad, bland annat genom att se på all verksamhet inom myndigheten.

Kompetensförsörjning

Vid mötet i Göteborg i torsdags gick parterna igenom förutsättningarna för Skatteverkets kontor i Mariestad. Stor vikt lades vid hur kommunen kan agera och stötta för att rädda kontoret.

– Bland annat tittade vi på kompetensförsörjningen. I ett par, tre fall vid nyrekryteringar på Skatteverket på senare tid har medflyttande personer haft svårt att få anställning på orten. Vi har en kartläggning över alla lediga tjänster i Mariestad, såväl inom privat som offentlig sektor, och hjälper naturligtvis till så mycket vi kan. Kommunen vill ju vara en aktiv spelare, säger Arvidsson.

Från kommunal horisont framhålls att man kontinuerligt jobbar med förbättrade kommunikationer samt möjlighet till kompetensutveckling lokalt.

– Kommunen har bra kontakter med universiteten i Karlstad, Örebro och Göteborg samt högskolan i Skövde.

Lars Arvidsson tycker att mötet med regionskattechefen var bra och konstruktivt.

– Vi har förståelse för de argument Skatteverket tar upp, samtidigt som vi nu fått tillfälle att framföra våra tankar och synpunkter. I läget som uppstått är det viktigt att från tjänstemannanivå lyfta fram det vi kan göra, anser Lars Arvidsson.

Är fler möten inplanerade?

– Inte för tillfället. Men nu har vi etablerat en enkel kontaktväg med Skatteverket och det är klart att det kommer att följas upp på olika sätt framöver, säger kommunchefen.