30 apr 2015 16:00

30 apr 2015 16:00

Turisminfo på frukostmöte

Turism och industriell förnyelse var ämnet för dagen då kommunen bjöd in till näringslivsfrukost på torsdagsmorgonen.

Turistchefen Lotta Samuelsson informerade om det fördjupade samarbetet Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg driver för att göra norra Skaraborg exportmogen.

– I en nationell strategi ska turismen vara basnäring i landet 2020. I de fyra kommunerna jobbas det nu med att ta fram nya paketlösningar för den utländska och svenska marknaden, samtidigt som befintliga paket förfinas. Målet är att paketera helhetsupplevelser med boende och aktiviteter på mellan två till fem dagar, berättar Lotta Samuelsson.

Av statistik från SCB (inrapporterat från hotell, vandrarhem och stugbyar) framgår att Mariestad under 2014 hade 48 725 gästnätter, vilket motsvarar en ökning med fem procent jämfört med året innan. Noterbart är att campingarna inte är inkluderade. I Mariestads gästhamn lade cirka 1 100 båtar till för natten, i Sjötorp drygt 800.

Frukostmötet bjöd också på kort information om det projekt som nyligen sjösatts kring industriell förenyelse, ett arbete som MT rapporterade om i förra veckan.

Turistchefen Lotta Samuelsson informerade om det fördjupade samarbetet Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg driver för att göra norra Skaraborg exportmogen.

– I en nationell strategi ska turismen vara basnäring i landet 2020. I de fyra kommunerna jobbas det nu med att ta fram nya paketlösningar för den utländska och svenska marknaden, samtidigt som befintliga paket förfinas. Målet är att paketera helhetsupplevelser med boende och aktiviteter på mellan två till fem dagar, berättar Lotta Samuelsson.

Av statistik från SCB (inrapporterat från hotell, vandrarhem och stugbyar) framgår att Mariestad under 2014 hade 48 725 gästnätter, vilket motsvarar en ökning med fem procent jämfört med året innan. Noterbart är att campingarna inte är inkluderade. I Mariestads gästhamn lade cirka 1 100 båtar till för natten, i Sjötorp drygt 800.

Frukostmötet bjöd också på kort information om det projekt som nyligen sjösatts kring industriell förenyelse, ett arbete som MT rapporterade om i förra veckan.