30 apr 2015 06:00

30 apr 2015 06:00

Fler regionanställda är sjukskrivna

Oroande trend i Västra Götaland

Sjukfrånvaron stiger bland de anställda i Västra Götaland. Första kvartalet låg siffran på 7,6 procent.

– Det är oroande, säger personaldirektören Marina Olsson.

Regionen jobbar hårt med att få ned antalet sjukskrivningar.

Ändå tickar siffrorna uppåt. Under de första tre månaderna handlade det om 7,6 för hela regionen, under motsvarande tidsperiod 2014 var siffran 6,8. Skaraborgs sjukhus notering har höjts från 7,54 till 7,65 procent. Folktandvården har också ökat, från 6,1 till 7,2 procent. Vid vuxenpsykiatrin hos Skas är sjukfrånvaron 10,8 procent.

– Några mindre förvaltningar har mindre frånvaro, jämfört med tidigare, men trenden är tyvärr att den ökar. Dels är det individer som inte mår bra, dels fattas det medarbetare på arbetsplatserna och trycket på de övriga ökar, säger Marina Olsson.

Hon betonar att den korta frånvaron, mindre än 60 dagar, ökar mest medan den längre frånvaron har sjunkit något.

Skas skriver i sin delårsrapport att ökningen av frånvaron 1-14 dagar under februari till stor del berodde på att influensan var kraftigare än tidigare år.

– Jag har hört det från fler, men det är svårt för mig i dag att säga hur det påverkar. I så fall borde ju frånvaron trappas ned under resten av våren.

Flera fronter

Regionen jobbar med problemet på flera fronter. Olika handlingsplaner, både centrala och lokala, har arbetats fram. Det förebyggande arbetet är viktigt, liksom rehabiliteringen.

Just nu håller regionen på att införa regler för hur många anställda varje chef får ha under sig. Fokus ligger på att cheferna ska få så bra förutsättningar som möjligt att skapa en bra organisation.

– Då kan en chef se medarbetarna och märka när det uppstår problem. Det gäller att stödja och coacha. Scheman och arbetsbelastning är två viktiga faktorer, säger Marina Olsson.

Inom kort arrangerar regionen en temadag där personalchefer bland annat får möjlighet att utbyta erfarenheter. 55 är anmälda och intresset är stort, vilket ses som ett bevis på att problemet tas på allvar.

– Förutsättningarna är olika inom förvaltningarna. Nu kan alla få en bättre helhetsbild och förslag på bra arbetssätt, säger Marina Olsson.

Regionen jobbar hårt med att få ned antalet sjukskrivningar.

Ändå tickar siffrorna uppåt. Under de första tre månaderna handlade det om 7,6 för hela regionen, under motsvarande tidsperiod 2014 var siffran 6,8. Skaraborgs sjukhus notering har höjts från 7,54 till 7,65 procent. Folktandvården har också ökat, från 6,1 till 7,2 procent. Vid vuxenpsykiatrin hos Skas är sjukfrånvaron 10,8 procent.

– Några mindre förvaltningar har mindre frånvaro, jämfört med tidigare, men trenden är tyvärr att den ökar. Dels är det individer som inte mår bra, dels fattas det medarbetare på arbetsplatserna och trycket på de övriga ökar, säger Marina Olsson.

Hon betonar att den korta frånvaron, mindre än 60 dagar, ökar mest medan den längre frånvaron har sjunkit något.

Skas skriver i sin delårsrapport att ökningen av frånvaron 1-14 dagar under februari till stor del berodde på att influensan var kraftigare än tidigare år.

– Jag har hört det från fler, men det är svårt för mig i dag att säga hur det påverkar. I så fall borde ju frånvaron trappas ned under resten av våren.

Flera fronter

Regionen jobbar med problemet på flera fronter. Olika handlingsplaner, både centrala och lokala, har arbetats fram. Det förebyggande arbetet är viktigt, liksom rehabiliteringen.

Just nu håller regionen på att införa regler för hur många anställda varje chef får ha under sig. Fokus ligger på att cheferna ska få så bra förutsättningar som möjligt att skapa en bra organisation.

– Då kan en chef se medarbetarna och märka när det uppstår problem. Det gäller att stödja och coacha. Scheman och arbetsbelastning är två viktiga faktorer, säger Marina Olsson.

Inom kort arrangerar regionen en temadag där personalchefer bland annat får möjlighet att utbyta erfarenheter. 55 är anmälda och intresset är stort, vilket ses som ett bevis på att problemet tas på allvar.

– Förutsättningarna är olika inom förvaltningarna. Nu kan alla få en bättre helhetsbild och förslag på bra arbetssätt, säger Marina Olsson.