29 apr 2015 20:22

29 apr 2015 20:30

Vänergymnasiet ger inte upp

Förvaltningsrätten avslår överklagan

Skolinspektionen har sagt nej två gånger till Vänergymnasiets ansökan om att starta fordonsprogram med inrikting personbil.

Nu avslår Förvaltningsrätten i Stockholm friskolans överklagande – också det för andra gången.

När Skolinspektionen återigen avslog Vänergymnasiets ansökan i höstas var Arne Tengvall rejält upprörd. Friskolerektorn blir inte mycket lyckligare av att läsa förvaltningsrättens beslut. Domstolen beaktar nämligen inte nya uppgifter i ärendet utan hänvisar till att huvudmannen alltid kan skicka in en ny ansökan hos Skolinspektionen.

– Jag kan tycka att det är märkligt att förvaltningsrätten inte gör ett eget ställningstagande. Man väljer ju att överklaga för att man förväntar sig att de ska ta ställning till aktuella förutsättningar, säger Arne Tengvall.

Ny ansökan

Vid ett tidigare beslut har förvaltningsrätten, liksom Skolinspektionen, kommit fram till att elevprognosen inte är säkerställd och att det därför inte finns ekonomiska förutsättningar för Vänergymnasiet AB att driva fordonsprogram med inriktning personbil.

Argument som Arne Tengvall är skeptisk till.

– Rent juridiskt är det säkert rätt och riktigt, men vi ser inga sakliga skäl som tyder på att det inte skulle fungera.

Skam den som ger sig. Vänergymnasiet har nu skickat in en tredje ansökan till Skolinspektionen om att starta personbilsinriktning.

– Vi har gått ut med en intresseförfrågan till samtliga elever i årskurs åtta i Mariestad, Götene, Gullspång och Töreboda. Det vore väldigt tråkigt om vi inte får möjlighet att utveckla ett motorcentrum, säger Arne Tengvall.

När Skolinspektionen återigen avslog Vänergymnasiets ansökan i höstas var Arne Tengvall rejält upprörd. Friskolerektorn blir inte mycket lyckligare av att läsa förvaltningsrättens beslut. Domstolen beaktar nämligen inte nya uppgifter i ärendet utan hänvisar till att huvudmannen alltid kan skicka in en ny ansökan hos Skolinspektionen.

– Jag kan tycka att det är märkligt att förvaltningsrätten inte gör ett eget ställningstagande. Man väljer ju att överklaga för att man förväntar sig att de ska ta ställning till aktuella förutsättningar, säger Arne Tengvall.

Ny ansökan

Vid ett tidigare beslut har förvaltningsrätten, liksom Skolinspektionen, kommit fram till att elevprognosen inte är säkerställd och att det därför inte finns ekonomiska förutsättningar för Vänergymnasiet AB att driva fordonsprogram med inriktning personbil.

Argument som Arne Tengvall är skeptisk till.

– Rent juridiskt är det säkert rätt och riktigt, men vi ser inga sakliga skäl som tyder på att det inte skulle fungera.

Skam den som ger sig. Vänergymnasiet har nu skickat in en tredje ansökan till Skolinspektionen om att starta personbilsinriktning.

– Vi har gått ut med en intresseförfrågan till samtliga elever i årskurs åtta i Mariestad, Götene, Gullspång och Töreboda. Det vore väldigt tråkigt om vi inte får möjlighet att utveckla ett motorcentrum, säger Arne Tengvall.