24 apr 2015 16:20

24 apr 2015 16:20

"Körkort en bra investering"

MARIESTAD: Varnar för att skippa "lappen"

FÖRÄNDRING. Unga människor väljer att avstå körkort, eller ta det senare i livet.

– Ett körkort är en bra investering, säger trafikskolläraren Peter Jerkku.

Ett körkort kan kostad mellan 15 000 och 20 000 kronor. Variationerna är stora, beroende bland annat på personliga förutsättningar och var i landet man bor.

Det går också att komma ner i kostnaden om man använder sig av privat handledare, men rekommendationen är att utbilda sig hos en trafikskola.

– Det är svårt att komma under 10 000 kronor, det normala är väl runt 14 000 kronor, säger Peter Jerkku på Anderssons trafikskola i Mariestad.

– Klart att det är tufft för folk som har det dåligt ställt. Men ett körkort är en bra investering. Kan du köpa en tv för 20 000 kan du väl betala även för ett körkort?

– Jag tror inte det är lätt att få ett jobb utan körkort, fortsätter han.

Han tror att skolan pressar elever och att de då väljer bort körkort.

– De tycker att skolan tar mycket tid och orkar inte engagera sig i att ta körkort samtidigt, hävdar Peter Jerkku.

Förändringar

Under de senaste årtiondena har det skett ganska drastiska förändringar:

• Andelen i åldern 18 till 24 år som hade körkort för personbil sjönk från cirka 75 procent 1980 till drygt 60 procent 2011. Även bilinnehavet sjönk i de yngre åldersgrupperna.

• Även i gruppen 25 till 44 år kan en nedgång noteras i antalet körkortsinnehavare under 1990-talet. Experten tror det kan bero på den ekonomiska krisen och den höga ungdomsarbetslösheten.

• Sverige är inte ensamt om utvecklingen. Samma tendens finns i många andra länder, till exempel i Tyskland och USA.

Hur ser det ut med utbildningen lokalt i Mariestad?

– Vi har en dipp just nu eftersom det är väldigt få i den här årskullen. Däremot tror jag på framtiden eftersom vi har massor av 16-åringar som går introduktionskursen, säger Peter Jerkku.

Förändring

Bilens dominerande roll är inte längre självklar i storstäderna.

Det handlar om flera faktorer som påverkar: Förbättrad kollektivtrafik, ökad trängsel, trafikrestriktioner, trängselskatt och högre parkeringsavgifter och sämre tillgång till parkering, samt ett ökat bränslepris (påverkar särskilt de med låga inkomster).

Numera prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik hårdare än någonsin.

– När folk har fått hus och ungar i Mariestad förstår de vad ett körkort betyder. Det är svårt att klara sig utan, förklarar Peter Jerkku.

Ett körkort kan kostad mellan 15 000 och 20 000 kronor. Variationerna är stora, beroende bland annat på personliga förutsättningar och var i landet man bor.

Det går också att komma ner i kostnaden om man använder sig av privat handledare, men rekommendationen är att utbilda sig hos en trafikskola.

– Det är svårt att komma under 10 000 kronor, det normala är väl runt 14 000 kronor, säger Peter Jerkku på Anderssons trafikskola i Mariestad.

– Klart att det är tufft för folk som har det dåligt ställt. Men ett körkort är en bra investering. Kan du köpa en tv för 20 000 kan du väl betala även för ett körkort?

– Jag tror inte det är lätt att få ett jobb utan körkort, fortsätter han.

Han tror att skolan pressar elever och att de då väljer bort körkort.

– De tycker att skolan tar mycket tid och orkar inte engagera sig i att ta körkort samtidigt, hävdar Peter Jerkku.

Förändringar

Under de senaste årtiondena har det skett ganska drastiska förändringar:

• Andelen i åldern 18 till 24 år som hade körkort för personbil sjönk från cirka 75 procent 1980 till drygt 60 procent 2011. Även bilinnehavet sjönk i de yngre åldersgrupperna.

• Även i gruppen 25 till 44 år kan en nedgång noteras i antalet körkortsinnehavare under 1990-talet. Experten tror det kan bero på den ekonomiska krisen och den höga ungdomsarbetslösheten.

• Sverige är inte ensamt om utvecklingen. Samma tendens finns i många andra länder, till exempel i Tyskland och USA.

Hur ser det ut med utbildningen lokalt i Mariestad?

– Vi har en dipp just nu eftersom det är väldigt få i den här årskullen. Däremot tror jag på framtiden eftersom vi har massor av 16-åringar som går introduktionskursen, säger Peter Jerkku.

Förändring

Bilens dominerande roll är inte längre självklar i storstäderna.

Det handlar om flera faktorer som påverkar: Förbättrad kollektivtrafik, ökad trängsel, trafikrestriktioner, trängselskatt och högre parkeringsavgifter och sämre tillgång till parkering, samt ett ökat bränslepris (påverkar särskilt de med låga inkomster).

Numera prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik hårdare än någonsin.

– När folk har fått hus och ungar i Mariestad förstår de vad ett körkort betyder. Det är svårt att klara sig utan, förklarar Peter Jerkku.

Fakta kostnader körkort

Avgifter för att ta körkort:

Synundersökning 150 kronor, körkortstillstånd 220 kronor, handledarutbildning (privat) 350 kronor, godkännande för handledareutbildning 65 kronor, teoribok 250 kronor, körkortsfrågor, övningsprov till datorn 399 kronor, körlektioner trafikskola 800 kronor för en lektion 50-70 minuter, riskettan (riskutbildning 1) 700 kronor, halkbanan (riskutbildning 2) 2 000 kronor, fotografering trafikverket 80 kronor, teoriprov (kunskapsprov) 325 kronor, uppkörning (körprov) 800 kronor, lån av bil vid uppkörning (trafikskolans eller Trafikverkets) 400 kronor, tillverkning av körkort 150 kronor.

Källa: körkortonline.se