24 apr 2015 16:20

24 apr 2015 16:20

Bergheden: "Det handlar om en levande landsbygd"

MARIESTAD: Sten Bergheden vill ha förändring

ENGAGERAD. Sten Bergheden (M) som är ledamot i riksdagens trafikutskott är oroad över utvecklingen.

– Momsen på körkortsutbildning halveras, säger han.

Han har engagerat sig mycket i frågan om körkort och har flera förslag. Men även andra politiska partier, bland annat Socialdemokraterna, har fört fram idéer på förändringar.

– Körkort är nyckeln in på arbetsmarknaden. I Sverige måste vi göra en översyn för att minska skatter och avgifter kopplade till körkortsutbildning, säger 49-årige Sten Bergheden från Björsäter.

Kostnaden att ta ett körkort är ganska stor, därför har momsen på körkortsutbildningen hamnat i blickpunkten.

– Jag tycker det är ett problem att körkortsutbildningen är momsbelagd. En halverad moms på utbildningen skulle göra mycket. Kostnaderna att ta körkort kan innebära en allt för stor utgift för många familjer, säger Bergheden.

– Flera länder, exempelvis Spanien, har lägre moms på körkortsutbildning. Det borde inte vara omöjligt att få till det likadant i Sverige.

Peter Jerkku på Anderssons Trafikskola i Mariestad håller med:

– Jag hoppas verkligen det kan bli en ändring på detta.

Viktig fråga

Sten Bergheden hävdar att körkortsfrågan en vital fråga för en levande landsbygd.

– Utan körkort kan man inte heller bosätta sig var som helst, där det inte finns allmänna kommunaktionsmedel. Ungdomarna styrs i stället till storstäderna

Sten Bergheden tycker om Bil Swedens förslag om ett ”Rattavdrag”. Tanken är att avdraget skulle kunna utformas så att kostnaden man har för att ta körkortet kan man sedan dra av mot sin förvärvsinkomst i deklarationen inom fem år efter det att man tagit körkortet.

Biltillverkarna och försäljarna, trafikskolorna, åkerierna, taxibranschen och de 30 000 i Motorförarnas helnykterhetsförbund ligger på regeringen för att den ska subventionera körkortstagande genom ett sådant avdrag.

– Jag tycker det verkar vara ett mycket bra förslag, menar Bergheden.

Låna pengar

Han anser också att det skulle vara möjligt att ge ungdomarna möjlighet att ta CSN-lån för att ta ett körkort.

– Det vore perfekt och varför skulle inte körkortsutbildningen ha samma förutsättningar som alla andra utbildningar. Det kanske är en av de viktigaste utbildningarna, hävdar Bergheden.

Han är fast besluten att jobba över reglerna och finansieringen för att få fler yngre ska ta körkort.

– Vi politiker måste se över detta och jag har motionerat om frågan i riksdagen. Jag ser det här som en oerhört viktig fråga och tycker jag har ett brett stöd för detta. Fler måste ta körkort för att få lättare att ta jobb och vara rölig.

Motormännen ser en annan väg. Organisationen anser att gymnasieskolan borde kunna erbjuda förberedande körkortsutbildning till alla elever.

Trafikskolläraren Peter Jerkku berättar att eleverna inte längre får ledigt från skolan för att ta en körlektion.

– Det gick bra tills två-tre år sedan. Nu är det tvärstopp och det känns lite märkligt. Nu får de bara ledigt för att gå Riskutbildning 1 och Riskutbildning 2, säger han.

Han har engagerat sig mycket i frågan om körkort och har flera förslag. Men även andra politiska partier, bland annat Socialdemokraterna, har fört fram idéer på förändringar.

– Körkort är nyckeln in på arbetsmarknaden. I Sverige måste vi göra en översyn för att minska skatter och avgifter kopplade till körkortsutbildning, säger 49-årige Sten Bergheden från Björsäter.

Kostnaden att ta ett körkort är ganska stor, därför har momsen på körkortsutbildningen hamnat i blickpunkten.

– Jag tycker det är ett problem att körkortsutbildningen är momsbelagd. En halverad moms på utbildningen skulle göra mycket. Kostnaderna att ta körkort kan innebära en allt för stor utgift för många familjer, säger Bergheden.

– Flera länder, exempelvis Spanien, har lägre moms på körkortsutbildning. Det borde inte vara omöjligt att få till det likadant i Sverige.

Peter Jerkku på Anderssons Trafikskola i Mariestad håller med:

– Jag hoppas verkligen det kan bli en ändring på detta.

Viktig fråga

Sten Bergheden hävdar att körkortsfrågan en vital fråga för en levande landsbygd.

– Utan körkort kan man inte heller bosätta sig var som helst, där det inte finns allmänna kommunaktionsmedel. Ungdomarna styrs i stället till storstäderna

Sten Bergheden tycker om Bil Swedens förslag om ett ”Rattavdrag”. Tanken är att avdraget skulle kunna utformas så att kostnaden man har för att ta körkortet kan man sedan dra av mot sin förvärvsinkomst i deklarationen inom fem år efter det att man tagit körkortet.

Biltillverkarna och försäljarna, trafikskolorna, åkerierna, taxibranschen och de 30 000 i Motorförarnas helnykterhetsförbund ligger på regeringen för att den ska subventionera körkortstagande genom ett sådant avdrag.

– Jag tycker det verkar vara ett mycket bra förslag, menar Bergheden.

Låna pengar

Han anser också att det skulle vara möjligt att ge ungdomarna möjlighet att ta CSN-lån för att ta ett körkort.

– Det vore perfekt och varför skulle inte körkortsutbildningen ha samma förutsättningar som alla andra utbildningar. Det kanske är en av de viktigaste utbildningarna, hävdar Bergheden.

Han är fast besluten att jobba över reglerna och finansieringen för att få fler yngre ska ta körkort.

– Vi politiker måste se över detta och jag har motionerat om frågan i riksdagen. Jag ser det här som en oerhört viktig fråga och tycker jag har ett brett stöd för detta. Fler måste ta körkort för att få lättare att ta jobb och vara rölig.

Motormännen ser en annan väg. Organisationen anser att gymnasieskolan borde kunna erbjuda förberedande körkortsutbildning till alla elever.

Trafikskolläraren Peter Jerkku berättar att eleverna inte längre får ledigt från skolan för att ta en körlektion.

– Det gick bra tills två-tre år sedan. Nu är det tvärstopp och det känns lite märkligt. Nu får de bara ledigt för att gå Riskutbildning 1 och Riskutbildning 2, säger han.