20 apr 2015 17:44

20 apr 2015 17:44

Mariestadsbolag överklagar till hovrätt

TINGET

Ett Mariestadsföretag dömdes i tingsrätten att betala närmare en kvarts miljon kronor i skadestånd och rättegångskostnader. Detta för att man inte hade betalat någon pensionsförsäkring till en tidigare lönebidragsanställd.

Den nu 68-årige Mariestadsbon arbetade på företaget mellan 2002 och 2011.

Företagaren har nu överklagat tingsrättsdomen till Göta hovrätt.

I samma ärende lär det i höst bli aktuellt med ytterligare en förhandling i tingsrätt. Arbetsförmedlingen har väckt talan mot företaget med återbetalningskrav på 1,2 miljoner kronor – lönebidrag man betalat till företaget genom åren för den anställde

Ett Mariestadsföretag dömdes i tingsrätten att betala närmare en kvarts miljon kronor i skadestånd och rättegångskostnader. Detta för att man inte hade betalat någon pensionsförsäkring till en tidigare lönebidragsanställd.

Den nu 68-årige Mariestadsbon arbetade på företaget mellan 2002 och 2011.

Företagaren har nu överklagat tingsrättsdomen till Göta hovrätt.

I samma ärende lär det i höst bli aktuellt med ytterligare en förhandling i tingsrätt. Arbetsförmedlingen har väckt talan mot företaget med återbetalningskrav på 1,2 miljoner kronor – lönebidrag man betalat till företaget genom åren för den anställde