20 apr 2015 13:04

20 apr 2015 13:04

Gym flyttar till Marieholm

Vadsbo Athletic blir första hyresgäst att flytta in i den stora affärslokalen på Marieholms center. Just nu pågår arbetet för fullt med att iordningställa delar av lokalen för gym och omklädningsrum.

– Totalt hyr Vadsbo Athletic 360 kvadratmeter. Klubben ska vara ur sina nuvarande lokaler på Stockholmsvägen vid månadsskiftet så det är snabba ryck för att hinna få allt klart, säger fastighetsägaren Anders Berglöw.

Samtidigt smider entreprenören planer för mer verksamhet i fastigheten, som omfattar drygt 2 000 kvadratmeter.

– Jag jobbar med flera intressenter. Inga ytterligare kontrakt är påskrivna, men jag är hoppfull om att nå en lösning inom kort, säger Anders Berglöw.

– Totalt hyr Vadsbo Athletic 360 kvadratmeter. Klubben ska vara ur sina nuvarande lokaler på Stockholmsvägen vid månadsskiftet så det är snabba ryck för att hinna få allt klart, säger fastighetsägaren Anders Berglöw.

Samtidigt smider entreprenören planer för mer verksamhet i fastigheten, som omfattar drygt 2 000 kvadratmeter.

– Jag jobbar med flera intressenter. Inga ytterligare kontrakt är påskrivna, men jag är hoppfull om att nå en lösning inom kort, säger Anders Berglöw.