17 apr 2015 08:15

17 apr 2015 08:15

Granne gillar inte stenparti

MARIESTAD

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i november att inte vidta någon åtgärd efter att en granne till fastigheten Fräsen 10 anmält att ett stenparti placerats vid tomtgränsen.

Grannen överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen och anförde att stenhögen skulle tas bort.

Grannen påpekade att stenhögen utgör en stor del av tomtgränsen och att den medför ”en betydande olägenhet” för dem.

Länsstyrelse var den 5 mars ute och besiktigade platsen och fann förvisso ett iögonenfallande stenparti. Men man konstaterar också att det rör sig om en objektivt sett ”marginell” höjning som inte kräver marklov.

Därmed avslår länsstyrelsen överklagandet. Detta beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i november att inte vidta någon åtgärd efter att en granne till fastigheten Fräsen 10 anmält att ett stenparti placerats vid tomtgränsen.

Grannen överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen och anförde att stenhögen skulle tas bort.

Grannen påpekade att stenhögen utgör en stor del av tomtgränsen och att den medför ”en betydande olägenhet” för dem.

Länsstyrelse var den 5 mars ute och besiktigade platsen och fann förvisso ett iögonenfallande stenparti. Men man konstaterar också att det rör sig om en objektivt sett ”marginell” höjning som inte kräver marklov.

Därmed avslår länsstyrelsen överklagandet. Detta beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen.