17 apr 2015 13:05

17 apr 2015 14:47

Fint pris till yrkesfiskare

TORSÖ: Vänerlöjrom får Årets Skarpsill

”Årets Skarpsill” är en nationell utmärkelse för skarpt nytänkande.
Mottagare av årets pris går till den ekonomiska föreningen Vänerlöjrom.

I november ifjol sjösattes Vänerlöjrom; en ekonomisk förening där 16 yrkesfiskare i Vänern gått samman och marknadsför löjrom under eget varumärke.

– Produkten har funnits i många år, men nu gör vi en extra satsning för att nå ut på marknaden och ta upp konkurrensen med löjrommen från Kalix. Vänerlöjrom håller minst lika hög kvalitet, säger yrkesfiskaren Boris Åström på Torsö.

Siklöjan är Vänerns minsta laxfisk och fiskas mellan 17 oktober och 17 december. Fisket bedrivs småskaligt och selektivt med nät så att bara de större, lekmogna firrarna fångas. Rommen bereds sedan av yrkesfiskarna till färdig produkt.

– Löjrommen säljs till grossister och fiskeauktioner, så den sprids över hela landet, säger Boris som upplever att det är god tillgång på siklöja i sjön.

– Fisket är väderberoende. Stormar skingrar stimmen så storleken på fångsterna varierar stort.

Sedan 2002 har Kungsfenan och Svensk Fisk, numera sammanslaget i Sjömatsfrämjandet, delat ut Årets Skarpsill; ett pris som uppmärksammar innovatörer och entreprenörers arbete och satsningar inom fisk och skaldjur. Årets Skarpsill tilldelas Vänerlöjrom som mottar priset på 25 000 kronor på Swedish Maritime Day i Göteborg på måndag.

– Prispengarna blir ett gott tillskott för fortsatt marknadsföring av Vänerlöjrom.

Hur avnjuter du Vänerlöjrom?

– Oj, det finns ju massor av varianter. Löjromstoast är ju en klassiker. Men en höjdare är att dippa lantchips i en röra med löjrom, creme fraische och lök. Det är mumma för smaklökarna, skrattar Boris.

I november ifjol sjösattes Vänerlöjrom; en ekonomisk förening där 16 yrkesfiskare i Vänern gått samman och marknadsför löjrom under eget varumärke.

– Produkten har funnits i många år, men nu gör vi en extra satsning för att nå ut på marknaden och ta upp konkurrensen med löjrommen från Kalix. Vänerlöjrom håller minst lika hög kvalitet, säger yrkesfiskaren Boris Åström på Torsö.

Siklöjan är Vänerns minsta laxfisk och fiskas mellan 17 oktober och 17 december. Fisket bedrivs småskaligt och selektivt med nät så att bara de större, lekmogna firrarna fångas. Rommen bereds sedan av yrkesfiskarna till färdig produkt.

– Löjrommen säljs till grossister och fiskeauktioner, så den sprids över hela landet, säger Boris som upplever att det är god tillgång på siklöja i sjön.

– Fisket är väderberoende. Stormar skingrar stimmen så storleken på fångsterna varierar stort.

Sedan 2002 har Kungsfenan och Svensk Fisk, numera sammanslaget i Sjömatsfrämjandet, delat ut Årets Skarpsill; ett pris som uppmärksammar innovatörer och entreprenörers arbete och satsningar inom fisk och skaldjur. Årets Skarpsill tilldelas Vänerlöjrom som mottar priset på 25 000 kronor på Swedish Maritime Day i Göteborg på måndag.

– Prispengarna blir ett gott tillskott för fortsatt marknadsföring av Vänerlöjrom.

Hur avnjuter du Vänerlöjrom?

– Oj, det finns ju massor av varianter. Löjromstoast är ju en klassiker. Men en höjdare är att dippa lantchips i en röra med löjrom, creme fraische och lök. Det är mumma för smaklökarna, skrattar Boris.