16 apr 2015 12:33

16 apr 2015 12:33

Ej momsavdrag i nuläget för fastighetsbolag

Ett fastighetsbolag i Mariestad har fått Skatteverkets ögon på sig. Det handlar om ett omprövningsbeslut gällande moms.

Bolaget har gjort avdrag för ingående moms avseende nybyggnation, men bolaget har inte ansökt om frivillig skattskyldighet under uppförandeskedet.

Under redovisningsperioderna juli, oktober och december 2014 handlar det sammanlagt om mervärdesskatt på 509 796 kronor.

Skatteverket konstaterar att fastigheterna i dagsläget inte omfattas av skatteplikt och följaktligen kan momsavdrag inte medges på uppförandekostnaderna.

Fastighetsbolaget påförs också ett skattetillägg på 15 000 kronor.

Skatteverket noterar att beslutet förankrats hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare.

Ett fastighetsbolag i Mariestad har fått Skatteverkets ögon på sig. Det handlar om ett omprövningsbeslut gällande moms.

Bolaget har gjort avdrag för ingående moms avseende nybyggnation, men bolaget har inte ansökt om frivillig skattskyldighet under uppförandeskedet.

Under redovisningsperioderna juli, oktober och december 2014 handlar det sammanlagt om mervärdesskatt på 509 796 kronor.

Skatteverket konstaterar att fastigheterna i dagsläget inte omfattas av skatteplikt och följaktligen kan momsavdrag inte medges på uppförandekostnaderna.

Fastighetsbolaget påförs också ett skattetillägg på 15 000 kronor.

Skatteverket noterar att beslutet förankrats hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare.