16 apr 2015 10:35

16 apr 2015 12:03

Begär möte med finansministern

Oro för att Skatteverket driver igenom centralisering

Tillsammans med åtta andra kommunalråd begär Johan Abrahamsson (M) ett möte med finansminister Magdalena Andersson (S).
– Vi är rädda att Skatteverket driver igenom centraliseringen innan Statskontorets utredning är klar, säger Abrahamsson.

Tidigare i veckan debatterades myndighetsflykten från landsbygden i riksdagen. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) sade då att regeringen ser ett behov av en tydligare styrning angående myndigheternas lokalisering. Regeringen har därför gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga myndigheterna.

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson svarade nyligen på frågor om kontorsflytten i riksdagens skatteutskott. Hansson förklarade att myndigheten tänker driva igenom centraliseringen, om det inte kommer några nya politiska direktiv.

Kommunalråden i de nio kommuner (Mariestad, Lycksele, Värnamo, Hudiksvall, Ängelholm, Simrishamn, Ludvika, Enköping och Vetlanda) där Skatteverket avser att lägga ner kontoren, tycker att civilministerns uttalande om ett helhetsperspektiv är positivt. Detta framför kommunalråden i en skrivelse till finansminister Magdalena Andersson.

– Men vi är mycket oroliga över att Skatteverkets centraliseringsförslag genomförs innan utredningen om myndigheternas lokalisering är klar, därför vill vi träffa Magdalena Andersson, säger Johan Abrahamsson.

I den gemensamma skrivelsen jämförs 80 förlorade arbetstillfällen i Mariestad med att Göteborg tappar 1 600 jobb. I Lycksele motsvarar 30 jobb 5 000 jobb i Stockholm.

– Vi är enade om att vi måste göra något. Ifall så många jobb försvann i storstäderna skulle ministrarna genast fixa fram ett åtgärdspaket. Men nu handlar det om landsbygden och man tycker inte att det är så många jobb, säger Johan Abrahamsson.

Tidigare i veckan debatterades myndighetsflykten från landsbygden i riksdagen. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) sade då att regeringen ser ett behov av en tydligare styrning angående myndigheternas lokalisering. Regeringen har därför gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga myndigheterna.

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson svarade nyligen på frågor om kontorsflytten i riksdagens skatteutskott. Hansson förklarade att myndigheten tänker driva igenom centraliseringen, om det inte kommer några nya politiska direktiv.

Kommunalråden i de nio kommuner (Mariestad, Lycksele, Värnamo, Hudiksvall, Ängelholm, Simrishamn, Ludvika, Enköping och Vetlanda) där Skatteverket avser att lägga ner kontoren, tycker att civilministerns uttalande om ett helhetsperspektiv är positivt. Detta framför kommunalråden i en skrivelse till finansminister Magdalena Andersson.

– Men vi är mycket oroliga över att Skatteverkets centraliseringsförslag genomförs innan utredningen om myndigheternas lokalisering är klar, därför vill vi träffa Magdalena Andersson, säger Johan Abrahamsson.

I den gemensamma skrivelsen jämförs 80 förlorade arbetstillfällen i Mariestad med att Göteborg tappar 1 600 jobb. I Lycksele motsvarar 30 jobb 5 000 jobb i Stockholm.

– Vi är enade om att vi måste göra något. Ifall så många jobb försvann i storstäderna skulle ministrarna genast fixa fram ett åtgärdspaket. Men nu handlar det om landsbygden och man tycker inte att det är så många jobb, säger Johan Abrahamsson.