15 apr 2015 13:48

15 apr 2015 13:48

42-årings fängelsestraff för flera brott står fast

TING

En 42-årig man boende i Boråstrakten, men som tidigare varit Mariestadsbo, dömdes för kort tid sedan i Skaraborgs tingsrätt till 18 månaders fängelse.

Han fälldes för en rad brott: Grov misshandel, stöld, häleri (fyra tillfällen), olovligt brukande, snatteri, ringa narkotikabrott, vårdslöshet i trafik, rattfylleri, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, samt grov olovlig körning.

Flera av brotten hade utförts i Mariestadstrakten, men även i Falköping och Vara.

Göta hovrätt har nu frikänt mannen för ett häleri och ett snatteri. En enig hovrätt har dock beslutat att fängelsestraffets längd står fast och att mannen ska vara häktad tills domen vinner laga kraft.

En 42-årig man boende i Boråstrakten, men som tidigare varit Mariestadsbo, dömdes för kort tid sedan i Skaraborgs tingsrätt till 18 månaders fängelse.

Han fälldes för en rad brott: Grov misshandel, stöld, häleri (fyra tillfällen), olovligt brukande, snatteri, ringa narkotikabrott, vårdslöshet i trafik, rattfylleri, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, samt grov olovlig körning.

Flera av brotten hade utförts i Mariestadstrakten, men även i Falköping och Vara.

Göta hovrätt har nu frikänt mannen för ett häleri och ett snatteri. En enig hovrätt har dock beslutat att fängelsestraffets längd står fast och att mannen ska vara häktad tills domen vinner laga kraft.