14 apr 2015 10:22

14 apr 2015 10:22

Kommunen hjälper musikarkivet

MARIESTAD

Musikarkivet Cantus Durus har kommit i ekonomiskt obestånd på grund av sjukdom som gjort att både verksamhet och ekonomi blivit lidande. För att rädda musikarkivet har föreningen ansökt om ekonomisk hjälp för att kunna lösa skulderna som uppgår till drygt 47 000 kronor.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att efterskänka hyran för år 2014 (15 000 kronor) samt att ge ett lån som möjliggör för föreningen att lösa de uppkomna skulderna hos skattemyndigheten och Fora AB, vilka uppgår till 27 000 kronor. Kommunen beviljar inte ekonomiskt stöd för de 20 000 kronor i skulder i form av privata lån från föreningsmedlemmar.

En kartläggning av samlingen gjord av personal från musik- och teaterbiblioteket i Stockholm visar att samlingen är stor och varierad, delar av materialet i arkivet är troligen unikt. Kommunen utreder vilka alternativ som finns för Cantus Durus i framtiden.

Musikarkivet Cantus Durus har kommit i ekonomiskt obestånd på grund av sjukdom som gjort att både verksamhet och ekonomi blivit lidande. För att rädda musikarkivet har föreningen ansökt om ekonomisk hjälp för att kunna lösa skulderna som uppgår till drygt 47 000 kronor.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att efterskänka hyran för år 2014 (15 000 kronor) samt att ge ett lån som möjliggör för föreningen att lösa de uppkomna skulderna hos skattemyndigheten och Fora AB, vilka uppgår till 27 000 kronor. Kommunen beviljar inte ekonomiskt stöd för de 20 000 kronor i skulder i form av privata lån från föreningsmedlemmar.

En kartläggning av samlingen gjord av personal från musik- och teaterbiblioteket i Stockholm visar att samlingen är stor och varierad, delar av materialet i arkivet är troligen unikt. Kommunen utreder vilka alternativ som finns för Cantus Durus i framtiden.