13 apr 2015 14:14

13 apr 2015 14:14

Han slipper åtal

GÖTEBORG: Bryggtvist över

Åklagare skriver av ett misstänkt miljöbrott i Vristulven.

Bengt Jalmselius (Vristulvens Äventyrscenter) tvingas ta bort sin flytbrygga vid anläggningen. Det stod klart sedan Mark- och miljööverdomstolen nekat prövningstillstånd för hans överklagande, vilket innebär att mark- och miljödomstolens dom står fast och att bryggan ska bort före 1 maj. Länsstyrelsen gjorde också polisanmälan om misstänkt miljöbrott gällande strandskydd i naturreservatet.

Åklagaren Magnus Klase vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har just beslutat avskriva ärendet.

– Jag hade inte fått framgång i domstol att han handlat brottsligt, även om han i sak gjort fel, säger Klase.

Bengt Jalmselius (Vristulvens Äventyrscenter) tvingas ta bort sin flytbrygga vid anläggningen. Det stod klart sedan Mark- och miljööverdomstolen nekat prövningstillstånd för hans överklagande, vilket innebär att mark- och miljödomstolens dom står fast och att bryggan ska bort före 1 maj. Länsstyrelsen gjorde också polisanmälan om misstänkt miljöbrott gällande strandskydd i naturreservatet.

Åklagaren Magnus Klase vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har just beslutat avskriva ärendet.

– Jag hade inte fått framgång i domstol att han handlat brottsligt, även om han i sak gjort fel, säger Klase.