11 apr 2015 15:43

11 apr 2015 15:55

Lions hjälper i katastroftider

MARIESTAD: 12 kvadrat att med tak

Irak, Filipinerna, Haiti.

Det är bara några länder som drabbats av stora katastrofer de senaste åren.

Hjälpen kommer delvis från – Lions i Mariestad.

De senaste åren har världen drabbats av flera stora katastrofer. Jordbävningar, tsunamis och krig har tvingat människor att fly sina hem. Många gånger får omvärlden kliva in med hjälp på plats. En organisation som har valt att rikta in sig på just katastrofer är Lions.

Sedan tio år tillbaka har Lions Sverige tillsammans med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, haft ett samarbete som kallas ”Bring quality to life”. Klubbarna bidrar med pengar för att finansiera köp av kristält som sedan används som provisoriska hem för människor i nöd.

”Konkret sätt att visa”

I lördags stod flera medlemmar från Lions Mariestad på torget och bjöd på bullar, saft och kaffe utanför ett tält som i framtiden kan komma att bli temporär bostad för behövande.

– Vi använder tältet för att väcka intresse och få allmänheten att få upp ögonen för vad det är vi håller på med. Det här är ett konkret sätt att visa det på, säger Lennart Carlberg.

Lions Mariestad bidrar varje år med cirka 100 000 kronor som går till olika hjälpinsatser. Den största andelen går till lokala mottagare.

En av många som stannade upp för att ta en titt i tältet var Shahid Gussar.

– Jag känner till att Lions är en förening, men har inte riktigt vetat vad de har gjort, säger Gussar som kan tänka sig att bli medlem i framtiden.

De senaste åren har världen drabbats av flera stora katastrofer. Jordbävningar, tsunamis och krig har tvingat människor att fly sina hem. Många gånger får omvärlden kliva in med hjälp på plats. En organisation som har valt att rikta in sig på just katastrofer är Lions.

Sedan tio år tillbaka har Lions Sverige tillsammans med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, haft ett samarbete som kallas ”Bring quality to life”. Klubbarna bidrar med pengar för att finansiera köp av kristält som sedan används som provisoriska hem för människor i nöd.

”Konkret sätt att visa”

I lördags stod flera medlemmar från Lions Mariestad på torget och bjöd på bullar, saft och kaffe utanför ett tält som i framtiden kan komma att bli temporär bostad för behövande.

– Vi använder tältet för att väcka intresse och få allmänheten att få upp ögonen för vad det är vi håller på med. Det här är ett konkret sätt att visa det på, säger Lennart Carlberg.

Lions Mariestad bidrar varje år med cirka 100 000 kronor som går till olika hjälpinsatser. Den största andelen går till lokala mottagare.

En av många som stannade upp för att ta en titt i tältet var Shahid Gussar.

– Jag känner till att Lions är en förening, men har inte riktigt vetat vad de har gjort, säger Gussar som kan tänka sig att bli medlem i framtiden.

Användbara tält

Lions och MSB har levererat tält sedan 2005 då man hjälpte till i Pakistan efter jordbävningen 2005 som krävde uppemot 250 000 människors liv.

Tälten är 12 kvadratmeter stora och är utformade för olika sorters klimat; sommar-, vinter-, tropik-, sjukvårds-, och ökentält.

Källa: