08 apr 2015 21:00

08 apr 2015 21:11

Lagbrott tömma skiten i sjön

MARIESTAD: Ny lag om toalettavfall

Från och med 1 april är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i sjön.

Om båttoaletten är full har du två alternativ; antingen håller du dig eller så åker du till närmaste mottagningsanordning och tömmer avfallet.

Det politiska beslutet kom redan 2012; då fick hamnarna tre år på sig att bygga ut tömningsstationerna. Förbudet, som trädde i kraft den 1 april i år, gäller alla sjöterritorium och alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta.

Förhoppningen med förbudet är att övergödningen av vattnen och bakteriemängden från avfallen ska minska. Jämför man med reningsverk, skogsbruk och jordbruk är det en förhållandevis liten mängd, men totalutsläppen är problematiska.

– Vi gjorde en egen beräkning 2010, då kom vi fram till en siffra på 3,7 ton fosfor per år från alla fritidsbåtsägare. Dessutom innehåller det bakterier som hamnar i badvikar, som man kan få i sig om man badar, säger Lina Petersson, sakkunnig om båtmiljö vid Transportstyrelsen, till TT.

I nuläget finns det 350 mottagningsanordningar runt om i Sverige, både i skärgårdar och i inre vatten. Gästhamnarna i Mariestad, Sjötorp och Otterbäcken är alla utrustade med sugtömningsstationer.

– Det kommer att behövas många fler för att det här ska fungera, eftersom det inte ska vara krångligt för båtägarna att hitta dem säger Lina Petersson.

Den som bryter mot den nya toalagen kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Om båttoaletten är full har du två alternativ; antingen håller du dig eller så åker du till närmaste mottagningsanordning och tömmer avfallet.

Det politiska beslutet kom redan 2012; då fick hamnarna tre år på sig att bygga ut tömningsstationerna. Förbudet, som trädde i kraft den 1 april i år, gäller alla sjöterritorium och alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta.

Förhoppningen med förbudet är att övergödningen av vattnen och bakteriemängden från avfallen ska minska. Jämför man med reningsverk, skogsbruk och jordbruk är det en förhållandevis liten mängd, men totalutsläppen är problematiska.

– Vi gjorde en egen beräkning 2010, då kom vi fram till en siffra på 3,7 ton fosfor per år från alla fritidsbåtsägare. Dessutom innehåller det bakterier som hamnar i badvikar, som man kan få i sig om man badar, säger Lina Petersson, sakkunnig om båtmiljö vid Transportstyrelsen, till TT.

I nuläget finns det 350 mottagningsanordningar runt om i Sverige, både i skärgårdar och i inre vatten. Gästhamnarna i Mariestad, Sjötorp och Otterbäcken är alla utrustade med sugtömningsstationer.

– Det kommer att behövas många fler för att det här ska fungera, eftersom det inte ska vara krångligt för båtägarna att hitta dem säger Lina Petersson.

Den som bryter mot den nya toalagen kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Tips till båtägare

• Åk till närmaste tömningsstation och töm avfallet. På Transportstyrelsens hemsida finns en karta över stationerna.

• Du kan också gå in på hemsidan och rapportera om du tycker att det saknas en tömningsstation någonstans.

• Det börjar med en själv. Ingen vill bada i avfallsvatten.

Källa: Transportstyrelsen