05 apr 2015 06:00

06 apr 2015 16:11

Beskärning ska göra Stadsparken säkrare

MARIESTAD

Stadsparken ska bli en säkrare och trevligare plats att vistas i.

Efter påsk inleder arboristen Benoit Broussard arbetet med att beskära träden.

Tekniska nämnden beviljade nyligen igångsättningstillstånd och finansiering för en upprustning av Stadsparken. För 250 000 kronor ska en rad insatser göras.

Bland annat får träden längs Nygatan och i övriga parken känna på sågarnas kraft då de ska beskäras. På tisdag återvänder arboristen Benoit Broussard och hans medarbetare till Mariestad.

– Benoit åtgärdade lindarna i Esplanaden förra året och vi har bara fått positiv kritik för arbetet. Det var en självklarhet att ta in honom igen, säger kommunens plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp.

Livslängden ökar

En ljusare och luftigare park har varit invånarnas önskemål – och kommunen har varit lyhörd. Många träd skuggar onödigt mycket och det finns en hel del döda grenar att ta bort.

– Träden mår bättre av att beskäras och livslängden på dem ökar.

Trädkronorna längs Nygatan kommer att höjas vilket underlättar för lastbilar och bussar. Åtgärden ska också göra att gång- och cykelvägen känns tryggare.

I samband med arbetet, som beräknas pågå i två veckor, kommer ett par träd att fällas. En kastanj vid temalekplatsen förstördes under en av stormarna i vintras och behöver därför tas ner. Även en alm intill Nygatan ska bort.

– Det går alldeles utmärkt att röra sig i parken under tiden, men det är bra om alla är lite uppmärksamma, säger Hanna Asp.

Trafiken leds om

Åtgärderna innebär omdirigeringar i trafiken. Det östra körfältet på Nygatan (närmast Stadsparken) stängs av och trafiken leds om via Drottninggatan, Sandbäcksvägen och Mariagatan. Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp.

Under året fortsätter projekten i Stadsparken. Vid fontänen ska planteringen återställas och häckarna färdigställas. Även det så kallade woodlandet (plantering med skuggtåliga växter) ska göras i ordning samtidigt som det blir häckplantering bakom toaletterna.

– Vi ska även titta på gång- och cykelstråket längs Drottninggatan förbi biblioteket. Vägunderlaget behöver förbättras och vi har planer på att belysa området, säger Hanna Asp.

Tekniska nämnden beviljade nyligen igångsättningstillstånd och finansiering för en upprustning av Stadsparken. För 250 000 kronor ska en rad insatser göras.

Bland annat får träden längs Nygatan och i övriga parken känna på sågarnas kraft då de ska beskäras. På tisdag återvänder arboristen Benoit Broussard och hans medarbetare till Mariestad.

– Benoit åtgärdade lindarna i Esplanaden förra året och vi har bara fått positiv kritik för arbetet. Det var en självklarhet att ta in honom igen, säger kommunens plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp.

Livslängden ökar

En ljusare och luftigare park har varit invånarnas önskemål – och kommunen har varit lyhörd. Många träd skuggar onödigt mycket och det finns en hel del döda grenar att ta bort.

– Träden mår bättre av att beskäras och livslängden på dem ökar.

Trädkronorna längs Nygatan kommer att höjas vilket underlättar för lastbilar och bussar. Åtgärden ska också göra att gång- och cykelvägen känns tryggare.

I samband med arbetet, som beräknas pågå i två veckor, kommer ett par träd att fällas. En kastanj vid temalekplatsen förstördes under en av stormarna i vintras och behöver därför tas ner. Även en alm intill Nygatan ska bort.

– Det går alldeles utmärkt att röra sig i parken under tiden, men det är bra om alla är lite uppmärksamma, säger Hanna Asp.

Trafiken leds om

Åtgärderna innebär omdirigeringar i trafiken. Det östra körfältet på Nygatan (närmast Stadsparken) stängs av och trafiken leds om via Drottninggatan, Sandbäcksvägen och Mariagatan. Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp.

Under året fortsätter projekten i Stadsparken. Vid fontänen ska planteringen återställas och häckarna färdigställas. Även det så kallade woodlandet (plantering med skuggtåliga växter) ska göras i ordning samtidigt som det blir häckplantering bakom toaletterna.

– Vi ska även titta på gång- och cykelstråket längs Drottninggatan förbi biblioteket. Vägunderlaget behöver förbättras och vi har planer på att belysa området, säger Hanna Asp.