02 apr 2015 17:55

02 apr 2015 17:55

Tillbygge av sjöbod till domstol

För stor privatiserande effekt

Ett överklagat strandskyddsärende om en sjöbod i Sundsören, som ägaren vill bygga till, kommer att avgöras i Mark- och miljödomstolen.

Miljö- och byggnadsnämnden i Mariestad gav i augusti 2014 grönt ljus till en strandskyddsdispens för om- och tillbyggnad av en Mariestadsbos sjöbod på fastigheten Sundsören 1:11.

Länsstyrelsen prövar kommunalt beviljade dispenser om det finns skäl att anta att förutsättningar för dispens saknas, eller om det förekommit brist i handläggningen som kan ha påverkat utgången i ärendet.

Efter att länsstyrelsens företrädare besökt platsen beslutade man den 10 mars att upphäva den kommunala dispensen. Enligt länsstyrelsen skulle ägarens planer leda till att den privatiserande effekten skulle bli påtagligt större än tidigare, vilket strider mot strandskyddets syfte.

Ägaren ville också plana ut marken och ställa ut trädgårdsmöbler i anslutning till den nya boden. Länsstyrelsens upplyser om att varaktigt uppställda sådana möbler kräver dispens från strandskyddet.

Den 27 mars överklagade fastighetsägaren länsstyrelsens beslut till domstolen. Med hänsyn till ytterligare utredning önskar ägaren anstånd till den 15 maj.

Miljö- och byggnadsnämnden i Mariestad gav i augusti 2014 grönt ljus till en strandskyddsdispens för om- och tillbyggnad av en Mariestadsbos sjöbod på fastigheten Sundsören 1:11.

Länsstyrelsen prövar kommunalt beviljade dispenser om det finns skäl att anta att förutsättningar för dispens saknas, eller om det förekommit brist i handläggningen som kan ha påverkat utgången i ärendet.

Efter att länsstyrelsens företrädare besökt platsen beslutade man den 10 mars att upphäva den kommunala dispensen. Enligt länsstyrelsen skulle ägarens planer leda till att den privatiserande effekten skulle bli påtagligt större än tidigare, vilket strider mot strandskyddets syfte.

Ägaren ville också plana ut marken och ställa ut trädgårdsmöbler i anslutning till den nya boden. Länsstyrelsens upplyser om att varaktigt uppställda sådana möbler kräver dispens från strandskyddet.

Den 27 mars överklagade fastighetsägaren länsstyrelsens beslut till domstolen. Med hänsyn till ytterligare utredning önskar ägaren anstånd till den 15 maj.