02 apr 2015 16:28

02 apr 2015 16:31

Kommuntoppar mötte generaldirektör

Kampen för att rädda Skatteverkets kontor i Mariestad går vidare.

Johan Abrahamsson (M) och Lars Arvidsson beskriver mötet med generaldirektör Ingemar Hansson som givande.

På skärtorsdagen klev kommunalråd Johan Abrahamsson (M) och kommunchef Lars Arvidsson in på Skatteverkets högsta beslutfattares kontor.

– Vi framförde våra synpunkter ur ett Skaraborgsperspektiv. Vi förmedlade vår syn på de beslut som finns; svaret vi fick var att generaldirektörens tolkning är att förvaltningen rent juridiskt har rätt att styra och ställa gällande etableringar, säger Lars Arvidsson.

Både Lars Arvidsson och Johan Abrahamsson tycker ändå att det en timme långa samtalet var konstruktivt.

– Dialogen var väldigt bra. Nu går vi vidare på två plan. Det ena är att tjänstemännen i kommunen inleder ett samtal med regionskattechefen, det andra är att vi gör allt vi kan för att påverka rikspolitikerna. De som kan påverka gör det, oavsett partifärg. Ytterst handlar det om att påverka finansminister Magdalena Andersson (S), säger Johan Abrahamsson.

Förutom Ingemar Hansson fanns också Ulrika Röhr, sakkunnig på Skattverket, med på mötet.

– Skatteverket har träffat företrädare för ett antal kommuner och regioner. Vi tar med synpunkterna till det fortsatta arbetet, säger Ulrika Röhr.

På vilket sätt tar ni långtgående regionalpolitiska hänsyn?

– Vi tittar på helheten och i varje region har vi varit noga med det.

Ni har ju lagt ner ett 60-tal kontor under 2000-talet?

– Ja, fast vi har hela tiden lagt ut arbetsuppgifter från storstadsområdena till kontor runtom i landet, säger Ulrika Röhr.

Den 8 april inleds fackliga förhandlingar angående Skatteverkets förslag att flytta verksamheten från nio kontor runtom i landet.

Per-Inge Pehrson, handläggare på Skatteverket i Mariestad, säger att stämningen på kontoret har varit bättre. Han har själv gått i polemik med Skatteverkets överdirektör Helena Dyrssen på myndighetens intranät.

– Vår yrkesheder är naggad i kanten. Vi är stolta över det arbete vi uträttar på kontoret i Mariestad. Vi har våra rikskoncentrationer med spetskompetens där vi byggt upp ett förtroende mellan medborgarna och Skatteverket. Det finns överenskommelser om att ett antal arbetstillfällen ska tillförankras i Mariestad. Skatteverket riskerar att tappa förtroende, säger Per-Inge Pehrson.

På skärtorsdagen klev kommunalråd Johan Abrahamsson (M) och kommunchef Lars Arvidsson in på Skatteverkets högsta beslutfattares kontor.

– Vi framförde våra synpunkter ur ett Skaraborgsperspektiv. Vi förmedlade vår syn på de beslut som finns; svaret vi fick var att generaldirektörens tolkning är att förvaltningen rent juridiskt har rätt att styra och ställa gällande etableringar, säger Lars Arvidsson.

Både Lars Arvidsson och Johan Abrahamsson tycker ändå att det en timme långa samtalet var konstruktivt.

– Dialogen var väldigt bra. Nu går vi vidare på två plan. Det ena är att tjänstemännen i kommunen inleder ett samtal med regionskattechefen, det andra är att vi gör allt vi kan för att påverka rikspolitikerna. De som kan påverka gör det, oavsett partifärg. Ytterst handlar det om att påverka finansminister Magdalena Andersson (S), säger Johan Abrahamsson.

Förutom Ingemar Hansson fanns också Ulrika Röhr, sakkunnig på Skattverket, med på mötet.

– Skatteverket har träffat företrädare för ett antal kommuner och regioner. Vi tar med synpunkterna till det fortsatta arbetet, säger Ulrika Röhr.

På vilket sätt tar ni långtgående regionalpolitiska hänsyn?

– Vi tittar på helheten och i varje region har vi varit noga med det.

Ni har ju lagt ner ett 60-tal kontor under 2000-talet?

– Ja, fast vi har hela tiden lagt ut arbetsuppgifter från storstadsområdena till kontor runtom i landet, säger Ulrika Röhr.

Den 8 april inleds fackliga förhandlingar angående Skatteverkets förslag att flytta verksamheten från nio kontor runtom i landet.

Per-Inge Pehrson, handläggare på Skatteverket i Mariestad, säger att stämningen på kontoret har varit bättre. Han har själv gått i polemik med Skatteverkets överdirektör Helena Dyrssen på myndighetens intranät.

– Vår yrkesheder är naggad i kanten. Vi är stolta över det arbete vi uträttar på kontoret i Mariestad. Vi har våra rikskoncentrationer med spetskompetens där vi byggt upp ett förtroende mellan medborgarna och Skatteverket. Det finns överenskommelser om att ett antal arbetstillfällen ska tillförankras i Mariestad. Skatteverket riskerar att tappa förtroende, säger Per-Inge Pehrson.