31 mar 2015 16:09

31 mar 2015 16:09

V-motion om ekonomiskt utsatta barn

Vänsterpartiet i Mariestad föreslår i en motion att kommunen tar fram en handlingsplan för att underlätta för barn i ekonomiskt utsatta familjer.

Fullmäktigeledamoten Marie Engström-Rosengren (V) utvecklade motionens intention på måndagens kommunfullmäktige: ”Det som är självklart för många barn är inte alls självklart för andra barn”.

Engström-Rosengren upplyste om att till exempel Forshaga och Kristinehamns kommuner framgångsrikt jobbar med de här frågorna.

– I Örebro pågår ett väldigt ambitiöst arbete, målet är att halvera antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet till år 2020, sa Engström-Rosengren som hoppas att motionen kommer att leda till en konstruktiv debatt framöver.

Fullmäktigeledamoten Marie Engström-Rosengren (V) utvecklade motionens intention på måndagens kommunfullmäktige: ”Det som är självklart för många barn är inte alls självklart för andra barn”.

Engström-Rosengren upplyste om att till exempel Forshaga och Kristinehamns kommuner framgångsrikt jobbar med de här frågorna.

– I Örebro pågår ett väldigt ambitiöst arbete, målet är att halvera antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet till år 2020, sa Engström-Rosengren som hoppas att motionen kommer att leda till en konstruktiv debatt framöver.