31 mar 2015 16:05

31 mar 2015 16:05

Missnöjd med LSS-ersättning och svar

Christer Dalvik (Map) var inte helt belåten med de svar partiet fick gällande deras motion att se över ersättningen till personer inom LSS som arbetar inom kommunala verksamheter.

Fullmäktige beslutade att överlämna ärendet till socialnämnden för beslut om ersättningsform och nivå. Map anser att ersättningen på 36 kronor om dagen bör höjas. Per Rosengren (V) påminde om att ersättningen egentligen är 55 kronor eftersom det ingår en matsubvention på 19 kronor.

– Alla äter inte, sa Dalvik.

– Ja, då blir de hungriga, svarade Rosengren.

Johan Abrahamsson (M) höll med om att LSS-jobbarna gör ett mycket uppskattad arbete och att han litar till 100 procent på att socialnämnden kan fatta beslut i ärendet.

Fullmäktige beslutade att överlämna ärendet till socialnämnden för beslut om ersättningsform och nivå. Map anser att ersättningen på 36 kronor om dagen bör höjas. Per Rosengren (V) påminde om att ersättningen egentligen är 55 kronor eftersom det ingår en matsubvention på 19 kronor.

– Alla äter inte, sa Dalvik.

– Ja, då blir de hungriga, svarade Rosengren.

Johan Abrahamsson (M) höll med om att LSS-jobbarna gör ett mycket uppskattad arbete och att han litar till 100 procent på att socialnämnden kan fatta beslut i ärendet.