30 mar 2015 14:27

30 mar 2015 14:27

IVO-påpekande efter självmord i Mariestad

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utrett en lex Maria-anmälan gällande ett självmord inom öppenpsykiatrin i Mariestad.

Patienten hade behandlats bland annat för ångest, depression och en beroendeproblematik. Personen hade tidigare försökt att ta sitt liv.

IVO kommer fram till att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av händelsen och avslutar därmed ärendet. Däremot påpekar IVO att man saknar hur vårdgivaren ska följa upp att vidtagna och planerade åtgärder får avsedd effekt.

Dessutom påpekar IVO att vårdgivaren inte anmält händelsen till IVO enligt lagstadgad tid. Öppenpsykiatrin anmälde händelsen efter åtta månader när regeln är att man ska anmäla inom två månader.

Patienten hade behandlats bland annat för ångest, depression och en beroendeproblematik. Personen hade tidigare försökt att ta sitt liv.

IVO kommer fram till att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av händelsen och avslutar därmed ärendet. Däremot påpekar IVO att man saknar hur vårdgivaren ska följa upp att vidtagna och planerade åtgärder får avsedd effekt.

Dessutom påpekar IVO att vårdgivaren inte anmält händelsen till IVO enligt lagstadgad tid. Öppenpsykiatrin anmälde händelsen efter åtta månader när regeln är att man ska anmäla inom två månader.