28 mar 2015 11:20

28 mar 2015 11:20

Skyddsombud kräver ytterligare åtgärder

Mellanstadieleven har över tid utsatt, och fortsätter att utsätta, andra elever och även personal för våld.

Nu kräver ett huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund att Mariestads kommun agerar.

Trots att ett antal åtgärder vidtagits, exempelvis ökad personaltäthet, får inte skolan kontroll över situationen med en våldsam elev.

Anmälan till Arbetsmiljöverket vittnar om att mellanstadieelevens våldsamma agerande resulterat i oro, rädsla och i vissa fall övergående smärta hos medelever. Även personal har oro och känner rädsla.

Huvudskyddsombudet på Lärarnas Riksförbund skriver i anmälan att det är viktigt att eleven som slår snabbt får adekvat hjälp för att få stopp på sitt aggressiva beteende. Sker inte det är risken stor att eleven fortsätter på den inslagna vägen.

Samtidigt anser anmälaren att inga skrivningar i skollagen kan tas till ursäkt för att andra elever utsätts för kontinuerligt våld.

Berörd rektor anser att resurser finns, men att man ändå inte får bukt med problemet.

Skyddsombudet kräver därför att Mariestads kommun omedelbart ser till att eleverna kan koncentrera sig på sin skolgång, utan att varje skoldag vara befogat oroliga för att bli utsatta för våld av olika grad.

Trots att ett antal åtgärder vidtagits, exempelvis ökad personaltäthet, får inte skolan kontroll över situationen med en våldsam elev.

Anmälan till Arbetsmiljöverket vittnar om att mellanstadieelevens våldsamma agerande resulterat i oro, rädsla och i vissa fall övergående smärta hos medelever. Även personal har oro och känner rädsla.

Huvudskyddsombudet på Lärarnas Riksförbund skriver i anmälan att det är viktigt att eleven som slår snabbt får adekvat hjälp för att få stopp på sitt aggressiva beteende. Sker inte det är risken stor att eleven fortsätter på den inslagna vägen.

Samtidigt anser anmälaren att inga skrivningar i skollagen kan tas till ursäkt för att andra elever utsätts för kontinuerligt våld.

Berörd rektor anser att resurser finns, men att man ändå inte får bukt med problemet.

Skyddsombudet kräver därför att Mariestads kommun omedelbart ser till att eleverna kan koncentrera sig på sin skolgång, utan att varje skoldag vara befogat oroliga för att bli utsatta för våld av olika grad.