28 mar 2015 12:05

28 mar 2015 12:05

Anlägger ny central gång- och cykelväg

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beviljat igångsättningstillstånd för utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Strandvägen i centrala Mariestad.

Den aktuella sträckan är mellan Hamngatan och Katthavsvägen, där det i dag saknas en gång- och cykelväg. Kostnaderna för projektet uppskattas till två miljoner kronor och Trafikverket har beviljat ett statsbidrag om en miljon kronor. Den andra halvan av kostnaden tas ur gatuavdelningens rambudget för gator.

Totalt handlar det om en sträcka på cirka 650 meter som kommer att byggas på den norra sidan av Strandvägen.

 

Den aktuella sträckan är mellan Hamngatan och Katthavsvägen, där det i dag saknas en gång- och cykelväg. Kostnaderna för projektet uppskattas till två miljoner kronor och Trafikverket har beviljat ett statsbidrag om en miljon kronor. Den andra halvan av kostnaden tas ur gatuavdelningens rambudget för gator.

Totalt handlar det om en sträcka på cirka 650 meter som kommer att byggas på den norra sidan av Strandvägen.