27 mar 2015 14:16

27 mar 2015 14:16

Hallå där?...

.... posthistoriker Börje Mårtensson, Boterstena, vars forskning ligger till grund för Västergötlands museums utställning ”Kortet kom fram” som visas 28 mars–27 september.

Har du forskat färdigt nu?

– Nej, det blir aldrig färdigt. Jag gör nya upptäckter hela tiden. Det finns ingen ände.

Hur länge har du forskat?

– Det är nog tio år nu. Jag samlade frimärken som barn och senare fick jag ärva morfars samlingar. När jag tyckte att jag hade alla svenska märken började jag samla på stämplar från alla poststationer i Skaraborg. Sen har jag fördjupat mig undan för undan.

Vad innehåller utställningen?

– Den är 600 kvadratmeter stor och består bland annat av en hel gammal poststation, en postdiligens, uniformer – och frimärken. Bland annat ungdomars samling med motiv från Skaraborg.

Den pågår länge. Ska du vara där mer än vid invigningen?

– Ja, jag ska ha en del föreläsningar och kommer att finnas på plats och guida besökare. Det blir nog ett par gånger i veckan i alla fall.

Har du forskat färdigt nu?

– Nej, det blir aldrig färdigt. Jag gör nya upptäckter hela tiden. Det finns ingen ände.

Hur länge har du forskat?

– Det är nog tio år nu. Jag samlade frimärken som barn och senare fick jag ärva morfars samlingar. När jag tyckte att jag hade alla svenska märken började jag samla på stämplar från alla poststationer i Skaraborg. Sen har jag fördjupat mig undan för undan.

Vad innehåller utställningen?

– Den är 600 kvadratmeter stor och består bland annat av en hel gammal poststation, en postdiligens, uniformer – och frimärken. Bland annat ungdomars samling med motiv från Skaraborg.

Den pågår länge. Ska du vara där mer än vid invigningen?

– Ja, jag ska ha en del föreläsningar och kommer att finnas på plats och guida besökare. Det blir nog ett par gånger i veckan i alla fall.