26 mar 2015 14:00

26 mar 2015 14:00

Bitattack på gruppbostad

MARIESTAD: Anmält enligt lex Sarah

Brukaren fick ett infall och attackerade sin granne genom att bita henne på kinden.

Incidenten på en gruppbostad i Mariestad har lex Sarah-anmälts.

Händelsen skedde på ett LSS-boende i februari. Här bor fem personer med omfattande vård- och omsorgsbehov och brukarna har svårt att kommunicera med varandra.

På förmiddagen befann sig de två personerna i det gemensamma vardagsrummet. Från ingenstans tog den ena brukaren två snabba steg fram och bet den andra i kinden.

Attacken avbröts snabbt när en handledare skilde brukarna från varandra. Offrets kind svullnade upp och handledaren valde då att ringa en sjuksköterska, som skrev en avvikelserapport på ärendet.

Visat oro

Några timmar senare inträffade en ny händelse med samma personer inblandade. Plötsligt hördes ett skrik från en av lägenheterna. När handledaren rusade dit såg hon att den som tidigare gått till attack var i samma rum som den andra. Det var oklart om denna åter blivit biten eller slagen. Det fanns dock inga synliga skador som tydde på det.

I lex Sarah-rapporten framgår det att personen som attackerade sin granne varit orolig. Handledarna misstänker att det kan bero på att en annan brukare flyttat dagen innan.

En annan anledning kan vara att man haft stora förändringar i personalgruppen på grund av att flera handledare slutat och att tjänster är vakanta.

Händelsen skedde på ett LSS-boende i februari. Här bor fem personer med omfattande vård- och omsorgsbehov och brukarna har svårt att kommunicera med varandra.

På förmiddagen befann sig de två personerna i det gemensamma vardagsrummet. Från ingenstans tog den ena brukaren två snabba steg fram och bet den andra i kinden.

Attacken avbröts snabbt när en handledare skilde brukarna från varandra. Offrets kind svullnade upp och handledaren valde då att ringa en sjuksköterska, som skrev en avvikelserapport på ärendet.

Visat oro

Några timmar senare inträffade en ny händelse med samma personer inblandade. Plötsligt hördes ett skrik från en av lägenheterna. När handledaren rusade dit såg hon att den som tidigare gått till attack var i samma rum som den andra. Det var oklart om denna åter blivit biten eller slagen. Det fanns dock inga synliga skador som tydde på det.

I lex Sarah-rapporten framgår det att personen som attackerade sin granne varit orolig. Handledarna misstänker att det kan bero på att en annan brukare flyttat dagen innan.

En annan anledning kan vara att man haft stora förändringar i personalgruppen på grund av att flera handledare slutat och att tjänster är vakanta.