25 mar 2015 15:32

25 mar 2015 15:32

Bristande bevis

TINGET: 45-åring friad från misshandelsåtal

Mannen stod åtalad för misshandel av en kvinna han levde tillsammans med. Från tingsrättens huvudförhandling gick han dock ut som en fri man.

Enligt åklagaren hade den 45-årige mannen i november 2013 misshandlat kvinnan i den dåvarande gemensamma bostaden på en ort i Gullspångs kommun.

Enligt åtalet hade han slagit henne i ansiktet, vridit hennes armar, knuffat henne och tryckt ned henne mot golvet.

I polisförhör förnekade mannen det som åklagaren lade honom till last.

Under onsdagen kom Skaraborgs tingsrätt med domen – mannen frikänns från åtalet. Detta sedan åklagaren lagt ned det aktuella åtalet på grund av nya omständigheter – som i sig innebar att åklagaren på objektiva grunder inte längre kunde förvänta sig en fällande dom. Bristande bevisning skulle man kunna kalla det kortfattat.

Enligt åklagaren hade den 45-årige mannen i november 2013 misshandlat kvinnan i den dåvarande gemensamma bostaden på en ort i Gullspångs kommun.

Enligt åtalet hade han slagit henne i ansiktet, vridit hennes armar, knuffat henne och tryckt ned henne mot golvet.

I polisförhör förnekade mannen det som åklagaren lade honom till last.

Under onsdagen kom Skaraborgs tingsrätt med domen – mannen frikänns från åtalet. Detta sedan åklagaren lagt ned det aktuella åtalet på grund av nya omständigheter – som i sig innebar att åklagaren på objektiva grunder inte längre kunde förvänta sig en fällande dom. Bristande bevisning skulle man kunna kalla det kortfattat.