24 mar 2015 12:42

05 maj 2015 07:44

Foto: Michael Gustafsson

Skattekontoret till Skövde - fackförbund kritiska

NY VERSION. Skattekontoret i Mariestad läggs ned och flyttas till Skövde. 80 anställda påverkas.
– Det är sån utveckligen är, säger regionskattechef Maria Mindhammar.

Skatteverkets kontor i Mariestad försvinner och 80 medarbetare flyttas till Skövde. Det är konsekvensen av ett inriktningsförslag när Skatteverket centraliserar. Även om beskedet inte var helt oväntat efter de senaste dagarnas turer, inte minst med tanke på den granskande myndighetens omritade Sverigekarta, var stämningen på Mariestadskontoret laddad på tisdagsförmiddagen.

– Vi tycker inte att det var väntat eller att arbetsgivarens skäl är tillräckligt starka. ST är emot all nedläggning och förhandlingen den 8 april kommer att sluta i oenighet, säger Åsa Winninge, lokal representant för fackförbundet ST.

Avsikten med det förslag som Skatteverket presenterade på tisdagen för en långsiktig inriktning är att flytta verksamhet från nio orter till närliggande kontor. Som motivering skriver myndigheten bland annat att ”Skatteverket ska finnas där det finns många företag och tillväxt”.

”Väl genomtänkt”

Regionskattechef Maria Mindhammar fanns på plats i Mariestad för att meddela personalen om den föreslagna nedläggningen och flytten.

– Jag har stor respekt för att det här är jobbigt på många sätt, men förslaget är väl genomtänkt, säger Maria Mindhammar till MT.

På vilket sätt förbättras Skatteverkets verksamhet och service gentemot medborgarna genom att flytta Mariestadskontoret till Skövde?

– Vi får mer bärkraft inför framtiden och det ger andra möjligheter för vårt kontor att växa. Bredden blir bättre och genom att få in olika arbetsuppgifter på samma arbetsplats kan vi se till att personalen har utvecklande arbetsuppgifter.

Enligt Skatteverkets omritade Sverigekarta finns det bara 17 orter i landet. Är det så Skatteverket ser på Sveriges framtid?

– Kraven på effektiviseringar är mycket större i dag, det är sån utvecklingen är. Att samlokalisera verksamheter är första steget, nästa blir att se över personalstyrkan. Och det beror på att vi får minskade anslag.

Förslaget innebär att Skatteverket bara kommer att finnas på en ort i Skaraborg. Hur tar ni ansvar för att hela Sverige ska leva?

– Jag tycker att vi tar vårt ansvar som myndighet att se till så det finns arbetstillfällen på andra orter än i storstäderna. Det är vi noga med. Det är inte särskilt långt att pendla till Skövde och alla medarbetare kommer få erbjudande att flytta med.

Finns det plats i Skatteverkets nuvarande lokaler i Skövde för ytterligare 80 anställda?

– Nej, det är något vi måste titta på, säger Maria Mindhammar.

Inte så öppet

Ett mer precist tidsperspektiv än att flytten till Skövde kommer att ske någon gång mellan 2016 och 2018 kunde Maria Mindhammar inte ge på tisdagen. Först ska det genomföras MBL-förhandlingar.

Håkan Ohlsson, ordförande för fackförbundet Saco Skatteverket västra regionen, tycker det är oroväckande när trovärdigheten för Skatteverket riskerar att ta stryk och hänvisar till Mariestads politiska ledning som anser att Skatteverket bryter mot tidigare överenskommelser och beslut. Han anser att Skatteverket centralt inte varit så öppen om förändringarna som man kunnat önska.

– Ur ett fackligt perspektiv känns det ändå oerhört viktigt att regionskattechefen gett löfte om att samtliga medarbetare erbjuds jobb och att verksamheterna från Mariestad flyttas med till Skövde.

Håkan Ohlsson vill inte föregripa kommande förhandlingar, men konstaterar att verksamheten i Mariestad har fungerat väl med en unik specialkompetens inom flera områden.

– Det är en form av sorgearbete som tar vid. Sedan är det självklart synd om Mariestad som riskerar att förlora ytterligare arbetstillfällen, säger Håkan Ohlsson.

Skatteverkets servicekontor påverkas inte av omorganisationen. I Mariestad rör det sig om ett par anställda.

Skatteverkets kontor i Mariestad försvinner och 80 medarbetare flyttas till Skövde. Det är konsekvensen av ett inriktningsförslag när Skatteverket centraliserar. Även om beskedet inte var helt oväntat efter de senaste dagarnas turer, inte minst med tanke på den granskande myndighetens omritade Sverigekarta, var stämningen på Mariestadskontoret laddad på tisdagsförmiddagen.

– Vi tycker inte att det var väntat eller att arbetsgivarens skäl är tillräckligt starka. ST är emot all nedläggning och förhandlingen den 8 april kommer att sluta i oenighet, säger Åsa Winninge, lokal representant för fackförbundet ST.

Avsikten med det förslag som Skatteverket presenterade på tisdagen för en långsiktig inriktning är att flytta verksamhet från nio orter till närliggande kontor. Som motivering skriver myndigheten bland annat att ”Skatteverket ska finnas där det finns många företag och tillväxt”.

”Väl genomtänkt”

Regionskattechef Maria Mindhammar fanns på plats i Mariestad för att meddela personalen om den föreslagna nedläggningen och flytten.

– Jag har stor respekt för att det här är jobbigt på många sätt, men förslaget är väl genomtänkt, säger Maria Mindhammar till MT.

På vilket sätt förbättras Skatteverkets verksamhet och service gentemot medborgarna genom att flytta Mariestadskontoret till Skövde?

– Vi får mer bärkraft inför framtiden och det ger andra möjligheter för vårt kontor att växa. Bredden blir bättre och genom att få in olika arbetsuppgifter på samma arbetsplats kan vi se till att personalen har utvecklande arbetsuppgifter.

Enligt Skatteverkets omritade Sverigekarta finns det bara 17 orter i landet. Är det så Skatteverket ser på Sveriges framtid?

– Kraven på effektiviseringar är mycket större i dag, det är sån utvecklingen är. Att samlokalisera verksamheter är första steget, nästa blir att se över personalstyrkan. Och det beror på att vi får minskade anslag.

Förslaget innebär att Skatteverket bara kommer att finnas på en ort i Skaraborg. Hur tar ni ansvar för att hela Sverige ska leva?

– Jag tycker att vi tar vårt ansvar som myndighet att se till så det finns arbetstillfällen på andra orter än i storstäderna. Det är vi noga med. Det är inte särskilt långt att pendla till Skövde och alla medarbetare kommer få erbjudande att flytta med.

Finns det plats i Skatteverkets nuvarande lokaler i Skövde för ytterligare 80 anställda?

– Nej, det är något vi måste titta på, säger Maria Mindhammar.

Inte så öppet

Ett mer precist tidsperspektiv än att flytten till Skövde kommer att ske någon gång mellan 2016 och 2018 kunde Maria Mindhammar inte ge på tisdagen. Först ska det genomföras MBL-förhandlingar.

Håkan Ohlsson, ordförande för fackförbundet Saco Skatteverket västra regionen, tycker det är oroväckande när trovärdigheten för Skatteverket riskerar att ta stryk och hänvisar till Mariestads politiska ledning som anser att Skatteverket bryter mot tidigare överenskommelser och beslut. Han anser att Skatteverket centralt inte varit så öppen om förändringarna som man kunnat önska.

– Ur ett fackligt perspektiv känns det ändå oerhört viktigt att regionskattechefen gett löfte om att samtliga medarbetare erbjuds jobb och att verksamheterna från Mariestad flyttas med till Skövde.

Håkan Ohlsson vill inte föregripa kommande förhandlingar, men konstaterar att verksamheten i Mariestad har fungerat väl med en unik specialkompetens inom flera områden.

– Det är en form av sorgearbete som tar vid. Sedan är det självklart synd om Mariestad som riskerar att förlora ytterligare arbetstillfällen, säger Håkan Ohlsson.

Skatteverkets servicekontor påverkas inte av omorganisationen. I Mariestad rör det sig om ett par anställda.

Kontoren som försvinner

Följande av Skatteverkets kontor ska flyttas enligt det förslag som ligger:

• Mariestad, 80 medarbetare, flyttar till Skövde

• Enköping, 45 medarbetare, flyttar till Västerås

• Hudiksvall, 65 medarbetare, flyttar till Sundsvall

• Ludvika, 85 medarbetare, flyttar till Falun

• Lycksele, 30 medarbetare, flyttar till Umeå

• Simrishamn, 60 medarbetare, flyttar till Kristianstad

• Vetlanda, 20 medarbetare, flyttar till Jönköping

• Värnamo, 65 medarbetare, flyttar till Jönköping

• Ängelholm, 60 medarbetare, flyttar till Helsinborg

Källa: