23 mar 2015 06:00

24 mar 2015 12:55

Personalen fick besked i höstas

Lokala politiker vill träffa generaldirektör

Ett 80-tal arbetstillfällen riskerar att gå förlorade i Mariestad när Skatteverket omorganiserar. Redan i höstas fick samtliga medarbetare besked om att Skatteverket skulle utreda den långsiktiga inriktningen.

– Om verksamheten flyttas bryter generaldirektörn mot de beslut som finns, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

På Skatteverket i Mariestad finns ett antal rikskoncentrationer: Alltså verksamheter som endast finns på den orten. Växeln, godkännande av avdragsgilla gåvor och beskattning av utomlands bosatta fastighetsägare är sådana funktioner som Mariestad är ensamt om.

Men det är långt ifrån någon garanti att specialkompetensen har betydelse när Skatteverket har för avsikt att skära ner på antalet kontor i landet.

– Arbetet med den långsiktiga inriktningen har pågått sedan i höstas. På tisdag räknar vi med att kunna informera medarbetarna, säger Eva-Carin Larsson Sandelin, kontorschef för skattekontoret Mariestad-Skövde.

Enligt en källa med insyn har personalen på Mariestadskontoret haft mindre att göra det senaste året, vilket medfört en oro om kontorets framtid.

Detta dementeras dock av Eva-Carin Larsson Sandelin:

– Verksamheten i Mariestad har vuxit de senaste åren, så det stämmer inte. Men självklart är det oroligt nu och alla diskuterar de förändringar som är på gång.

Upprörd

I ett pressmeddelande skriver Skatteverket att långtgående regionalpolitiska hänsyn kommer att tas när beslut om samlokalisering görs. Mariestads kommunalråd Johan Abrahamsson (M) anser att det hela är en trovärdighetsfråga för den statliga myndigheten.

– Skatteverket är en granskande myndighet som ska se till att vi sköter oss. Därför vore det allvarligt om den nya generaldirektören inte följer de beslut som finns, säger Abrahamsson.

I en skrivelse, undertecknad av Abrahamsson och oppositionsråd Marianne Kjellquist (S), begär Mariestads kommun ett möte med Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

Prioriteras inte

De lokala politikerna trycker på att i samband med beslut om regionbildandet lovades att Mariestad skulle vara Skatteverkets huvudkontor i Västra Götaland. Man hänvisar också till diskussioner med dåvarande generaldirektör Mats Sjöstrand som ska ha utmynnat i att tidigare beslut om Skatteverkets lokalisering gäller fram tills dess att riksdagen fattar ett nytt beslut.

MT har tagit del av Skatteverkets förslag till långsiktig inriktning ”för en organisation som stödjer verksamheten”. Det är ett förslag där tidigare överenskommelser och löften om inomregional balans inte verkar väga särskilt tungt.

Ur Skatteverkets utredning går bland annat att läsa följande:

”Skatteverket ska finnas där företagen finns”.

”Givet de resurser som finns för företagsbeskattning leder detta till att Skatteverket inte kan finnas på alltför många orter”.

”Långsiktig bärkraft förutsätter goda möjligheter till rekrytering. Även detta talar för att Skatteverket ska finnas i de större städerna eller regionala centra med närhet till universitet eller högskola”.

Skatteverket har också ritat om Sverigekartan där endast de 50 största orterna i landet finns med, där Skövde är inkluderat, inte Mariestad.

– Oavsett vilken regering som sitter fortsätter man att lokalisera statliga verk till orter med minst 50 000 invånare. Det är inte de orterna som behöver dragkraft, de har ju redan det i och med sin storlek, säger Johan Abrahamsson.

På Skatteverket i Mariestad finns ett antal rikskoncentrationer: Alltså verksamheter som endast finns på den orten. Växeln, godkännande av avdragsgilla gåvor och beskattning av utomlands bosatta fastighetsägare är sådana funktioner som Mariestad är ensamt om.

Men det är långt ifrån någon garanti att specialkompetensen har betydelse när Skatteverket har för avsikt att skära ner på antalet kontor i landet.

– Arbetet med den långsiktiga inriktningen har pågått sedan i höstas. På tisdag räknar vi med att kunna informera medarbetarna, säger Eva-Carin Larsson Sandelin, kontorschef för skattekontoret Mariestad-Skövde.

Enligt en källa med insyn har personalen på Mariestadskontoret haft mindre att göra det senaste året, vilket medfört en oro om kontorets framtid.

Detta dementeras dock av Eva-Carin Larsson Sandelin:

– Verksamheten i Mariestad har vuxit de senaste åren, så det stämmer inte. Men självklart är det oroligt nu och alla diskuterar de förändringar som är på gång.

Upprörd

I ett pressmeddelande skriver Skatteverket att långtgående regionalpolitiska hänsyn kommer att tas när beslut om samlokalisering görs. Mariestads kommunalråd Johan Abrahamsson (M) anser att det hela är en trovärdighetsfråga för den statliga myndigheten.

– Skatteverket är en granskande myndighet som ska se till att vi sköter oss. Därför vore det allvarligt om den nya generaldirektören inte följer de beslut som finns, säger Abrahamsson.

I en skrivelse, undertecknad av Abrahamsson och oppositionsråd Marianne Kjellquist (S), begär Mariestads kommun ett möte med Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

Prioriteras inte

De lokala politikerna trycker på att i samband med beslut om regionbildandet lovades att Mariestad skulle vara Skatteverkets huvudkontor i Västra Götaland. Man hänvisar också till diskussioner med dåvarande generaldirektör Mats Sjöstrand som ska ha utmynnat i att tidigare beslut om Skatteverkets lokalisering gäller fram tills dess att riksdagen fattar ett nytt beslut.

MT har tagit del av Skatteverkets förslag till långsiktig inriktning ”för en organisation som stödjer verksamheten”. Det är ett förslag där tidigare överenskommelser och löften om inomregional balans inte verkar väga särskilt tungt.

Ur Skatteverkets utredning går bland annat att läsa följande:

”Skatteverket ska finnas där företagen finns”.

”Givet de resurser som finns för företagsbeskattning leder detta till att Skatteverket inte kan finnas på alltför många orter”.

”Långsiktig bärkraft förutsätter goda möjligheter till rekrytering. Även detta talar för att Skatteverket ska finnas i de större städerna eller regionala centra med närhet till universitet eller högskola”.

Skatteverket har också ritat om Sverigekartan där endast de 50 största orterna i landet finns med, där Skövde är inkluderat, inte Mariestad.

– Oavsett vilken regering som sitter fortsätter man att lokalisera statliga verk till orter med minst 50 000 invånare. Det är inte de orterna som behöver dragkraft, de har ju redan det i och med sin storlek, säger Johan Abrahamsson.