20 mar 2015 13:29

20 mar 2015 13:29

Socialnämndens sena reaktion får Ivo-kritik

MARIESTAD

När föräldrarna till en skolelev i Mariestad kontaktade socialtjänsten för att få stöd och hjälp för sitt barn dröjde det över en månad innan ansökan togs emot.

Psykologen på elevens skola gjorde därför en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

I sitt svar till Ivo redovisar socialnämnden att de själva noterat den bristfälliga handläggningen – och även rapporterat den enligt lex Sarah. Den fördröjda hjälpen berodde på att tjänstemän inte hade rapporterat att de deltagit i ett möte där elevens problem diskuterats, eftersom det inte gällde ett pågående ärende hos socialtjänsten.

Då nämnden redan agerat och, enligt egen utsago, upprättat nya rutiner, nöjer sig Ivo med att kritisera nämnden för den fördröjda utredningen, utan vidare åtgärder.

När föräldrarna till en skolelev i Mariestad kontaktade socialtjänsten för att få stöd och hjälp för sitt barn dröjde det över en månad innan ansökan togs emot.

Psykologen på elevens skola gjorde därför en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

I sitt svar till Ivo redovisar socialnämnden att de själva noterat den bristfälliga handläggningen – och även rapporterat den enligt lex Sarah. Den fördröjda hjälpen berodde på att tjänstemän inte hade rapporterat att de deltagit i ett möte där elevens problem diskuterats, eftersom det inte gällde ett pågående ärende hos socialtjänsten.

Då nämnden redan agerat och, enligt egen utsago, upprättat nya rutiner, nöjer sig Ivo med att kritisera nämnden för den fördröjda utredningen, utan vidare åtgärder.