20 mar 2015 19:00

27 mar 2015 17:14

En kostsam tingsdom

TINGET: Mariestadsföretagare dömd till skadestånd

Ett Mariestadsföretag har dömts att betala 230 263 kronor i skadestånd och rättegångskostnader. Detta för att man inte betalade någon pensionsförsäkring till en tidigare lönebidragsanställd.

Skadeståndet är på 83 425 kronor och den nu 68-årige Mariestadsbons rättegångskostnader var 146 838 kronor, varav 137 500 avser ombudsarvode.

Det blev alltså dyrt för företaget att inte teckna pensionsförsäkring och därmed heller inte göra några premieinbetalningar.

Detta mål handlade alltså om att 68-åringen, som arbetade på företaget mellan april 2002 och juni 2011 då han pensionerades, stämt den tidigare arbetsgivaren.

Miljonbelopp

I samma ärende finns ett annat mål som inte lär avgöras i Skaraborgs tingsrätt förrän till hösten. Det handlar om att Arbetsförmedlingen väckt talan mot företaget med krav på återbetalning av det sammanlagda lönebidraget som man betalat till företaget genom åren, en summa på 1, 2 miljoner kronor.

Tidigare politiker

Talan har i det målet också riktats mot en tidigare politiker i Mariestad som är hustru till företagsledaren. AF anser att kvinnan gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande bedrägeri genom att intyga att det fanns försäkringar trots att detta inte varit fallet.

Annullerad försäkring

68-åringens ombud noterade att företagsledaren månatligen under alla år fyllt i rekvisitioner av lönebidrag och intygat att avtalsenliga försäkringar fanns tecknade. Samt att den enda försäkringen som funnits för 68-åringen, försäkring för arbetsskada, var annullerad mellan 2008 och 2011.

”NN:s handlande visar att uppgifter från NN inte går att lita på”, hävdade ombudet.

”Inte informerats”

Företagets advokat framhöll att företaget aldrig åtagit sig att betala någon pensionsförsäkring, däremot att betala en så kallad AFA-försäkring. Advokaten påpekade också att ingen myndighet eller fackförbund påstått att det förekommit några fel i anställningsavtalet och tillade att företaget inte informerats om vilka försäkringar som krävts.

Eget ansvar?

”NN har inte känt till reglerna på området. I stället har NN förlitat sig på de professionella aktörerna AF och Unionen” tillade advokaten som ansåg att den anställde lönebidragaren också haft ett eget ansvar för att se till att pensionsförsäkring tecknades.

Kan överklagas

Domstolen gick alltså helt på 68-åringens linje och anser att Mariestadsföretaget brutit mot anställningsavtalet genom att inte betala pensionsförsäkring.

Domen kan överklagas till Göta hovrätt senast den 17 april.

Skadeståndet är på 83 425 kronor och den nu 68-årige Mariestadsbons rättegångskostnader var 146 838 kronor, varav 137 500 avser ombudsarvode.

Det blev alltså dyrt för företaget att inte teckna pensionsförsäkring och därmed heller inte göra några premieinbetalningar.

Detta mål handlade alltså om att 68-åringen, som arbetade på företaget mellan april 2002 och juni 2011 då han pensionerades, stämt den tidigare arbetsgivaren.

Miljonbelopp

I samma ärende finns ett annat mål som inte lär avgöras i Skaraborgs tingsrätt förrän till hösten. Det handlar om att Arbetsförmedlingen väckt talan mot företaget med krav på återbetalning av det sammanlagda lönebidraget som man betalat till företaget genom åren, en summa på 1, 2 miljoner kronor.

Tidigare politiker

Talan har i det målet också riktats mot en tidigare politiker i Mariestad som är hustru till företagsledaren. AF anser att kvinnan gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande bedrägeri genom att intyga att det fanns försäkringar trots att detta inte varit fallet.

Annullerad försäkring

68-åringens ombud noterade att företagsledaren månatligen under alla år fyllt i rekvisitioner av lönebidrag och intygat att avtalsenliga försäkringar fanns tecknade. Samt att den enda försäkringen som funnits för 68-åringen, försäkring för arbetsskada, var annullerad mellan 2008 och 2011.

”NN:s handlande visar att uppgifter från NN inte går att lita på”, hävdade ombudet.

”Inte informerats”

Företagets advokat framhöll att företaget aldrig åtagit sig att betala någon pensionsförsäkring, däremot att betala en så kallad AFA-försäkring. Advokaten påpekade också att ingen myndighet eller fackförbund påstått att det förekommit några fel i anställningsavtalet och tillade att företaget inte informerats om vilka försäkringar som krävts.

Eget ansvar?

”NN har inte känt till reglerna på området. I stället har NN förlitat sig på de professionella aktörerna AF och Unionen” tillade advokaten som ansåg att den anställde lönebidragaren också haft ett eget ansvar för att se till att pensionsförsäkring tecknades.

Kan överklagas

Domstolen gick alltså helt på 68-åringens linje och anser att Mariestadsföretaget brutit mot anställningsavtalet genom att inte betala pensionsförsäkring.

Domen kan överklagas till Göta hovrätt senast den 17 april.