19 mar 2015 12:20

19 mar 2015 12:24

Skatteverket minskar på antalet kontor i landet

Skattekontoren i Mariestad och Skövde kan påverkas när Skatteverket gör om organisationen.

Skatteverket ska centralisera verksamheten, 50 kontor i landet ska bli färre. Hur många som blir kvar och vad som händer på de som blir kvar, återstår att se.

På kontoret i Skövde jobbar mellan 130 och 140 personer. Där finns skattekontroll för både företag och privatpersoner, samt folkbokföring.

I Mariestad jobbar mellan 70 och 80 medarbetare. Där finns bland annat funktioner för skattekontroll av föreningar och stiftelser, godkännande av avdragsgilla gåvor, växeln samt beskattning av utomlands bosatta fastighetsägare.

– Det sistnämnda är en rikskoncentration och finns inte på något annat ställe i landet. Dessutom finns det viss administration i både Skövde och Mariestad, säger Maria Mindhammar, regionskattechef i Västra Götaland och Halland.

Är de två kontoren i fara?

– Det kan jag inte säga just nu. Först måste vi se inriktningen i beslutet, innan det går att se konsekvenserna.

I dagsläget jobbar cirka 10 000, varav 2 000 vid huvudkontoret i Solna, på Skatteverket i landet. Enligt planerna ska anställda som berörs av en kontorsnedläggning få följa med när verksamheten centraliseras.

– Det här görs inte för att minska antalet anställda.

När är allt klart?

– Förhandlingar pågår. Mer vet vi inte just nu.

Servicekontoren, som drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på ett antal orter, berörs inte av omorganisationen.

Skatteverket ska centralisera verksamheten, 50 kontor i landet ska bli färre. Hur många som blir kvar och vad som händer på de som blir kvar, återstår att se.

På kontoret i Skövde jobbar mellan 130 och 140 personer. Där finns skattekontroll för både företag och privatpersoner, samt folkbokföring.

I Mariestad jobbar mellan 70 och 80 medarbetare. Där finns bland annat funktioner för skattekontroll av föreningar och stiftelser, godkännande av avdragsgilla gåvor, växeln samt beskattning av utomlands bosatta fastighetsägare.

– Det sistnämnda är en rikskoncentration och finns inte på något annat ställe i landet. Dessutom finns det viss administration i både Skövde och Mariestad, säger Maria Mindhammar, regionskattechef i Västra Götaland och Halland.

Är de två kontoren i fara?

– Det kan jag inte säga just nu. Först måste vi se inriktningen i beslutet, innan det går att se konsekvenserna.

I dagsläget jobbar cirka 10 000, varav 2 000 vid huvudkontoret i Solna, på Skatteverket i landet. Enligt planerna ska anställda som berörs av en kontorsnedläggning få följa med när verksamheten centraliseras.

– Det här görs inte för att minska antalet anställda.

När är allt klart?

– Förhandlingar pågår. Mer vet vi inte just nu.

Servicekontoren, som drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på ett antal orter, berörs inte av omorganisationen.