18 mar 2015 09:27

18 mar 2015 09:27

Vill se fler villor i kransorterna

MARIESTAD

Leif Udéhn (S) motionerar om att Mariestads kommun ska ta fram kommunal tomtmark för villabebyggelse i Lugnås, Björsäter och Tidavad. Udéhn pekar på att kransorterna ligger nära stora arbetsmarknadsområden, vilket innebär goda förutsättningar för arbete och boende.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att:

1. Tillstyrka intentionen i motionen.

2. Ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att, i samverkan med kommunala och privata markägare, ta fram tomtmark för bostadsbebyggelse i samtliga kransorter.

3. Ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillskapa ytterligare LIS-områden på landsbygden.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att:

1. Tillstyrka intentionen i motionen.

2. Ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att, i samverkan med kommunala och privata markägare, ta fram tomtmark för bostadsbebyggelse i samtliga kransorter.

3. Ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillskapa ytterligare LIS-områden på landsbygden.