18 mar 2015 15:51

18 mar 2015 15:51

Torsösnipa inte aktuell i dagsläget

MARIESTAD

Lennart Carlberg från Lions fanns på plats vid kommunstyrelsens senaste möte för att presentera sitt medborgarförslag om att utsmycka Krontorpsrondellen med en Torsösnipa med segel i full skala.

– Eftersom vår kommun vill utmärka sig som en sjöstad tycker vi att vårt förslag har vissa styrkor. En installation i form av en Torsösnipa, där det dagligen passerar mycket trafik, skulle vara bra reklam för Mariestad, sa Carlberg inför politikerna.

Kommunstyrelsen konstaterar att det inte finns några beslut eller avsatta medel för att återuppväcka projektet ”omgestaltning av Krontorpsrondellen”. Det är upp till partierna att i så fall jobba in förslaget om att omgestalta Krontorpsrondellen i kommande budgetar.

Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Lennart Carlberg från Lions fanns på plats vid kommunstyrelsens senaste möte för att presentera sitt medborgarförslag om att utsmycka Krontorpsrondellen med en Torsösnipa med segel i full skala.

– Eftersom vår kommun vill utmärka sig som en sjöstad tycker vi att vårt förslag har vissa styrkor. En installation i form av en Torsösnipa, där det dagligen passerar mycket trafik, skulle vara bra reklam för Mariestad, sa Carlberg inför politikerna.

Kommunstyrelsen konstaterar att det inte finns några beslut eller avsatta medel för att återuppväcka projektet ”omgestaltning av Krontorpsrondellen”. Det är upp till partierna att i så fall jobba in förslaget om att omgestalta Krontorpsrondellen i kommande budgetar.

Därmed anses medborgarförslaget besvarat.