18 mar 2015 21:22

20 mar 2015 14:32

Ny parkeringsplats vid Laxhall

MARIESTAD

MT har tidigare berättat om att Skara stift vill sälja fastigheten Backebolet 1:29 vid Laxhall på Torsö. Detta är inget som påverkar utvecklingen av områdets infrastruktur, svarar kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) på en fråga från Nils Farken (MP).

Skara stift är inne i en avslutande fas av vägbyggnation vid Laxhall. Stiftet har öppnat för möjligheten till ett liknande upplägg även för parkeringsytan.

Kommunstyrelsen har gett utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag för en utbyggnad av en ny parkeringsplats vid Laxhall. Kostnaden på 350 000 kronor ska finansieras via ombudgeterade investeringsmedel.

Det ska även utredas om den nya parkeringen ska avgiftsbeläggas.

 

 

 

Skara stift är inne i en avslutande fas av vägbyggnation vid Laxhall. Stiftet har öppnat för möjligheten till ett liknande upplägg även för parkeringsytan.

Kommunstyrelsen har gett utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag för en utbyggnad av en ny parkeringsplats vid Laxhall. Kostnaden på 350 000 kronor ska finansieras via ombudgeterade investeringsmedel.

Det ska även utredas om den nya parkeringen ska avgiftsbeläggas.