17 mar 2015 15:02

17 mar 2015 15:08

Skolor för 280 miljoner

MARIESTAD

280 miljoner kronor. Det är den summa som kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att tilldela tekniska nämnden i investeringsmedel för projekt skolområde väster. Beloppen ska fördelas mellan 2015 och 2017.

Pengarna ska räcka till två nya tvåparallelliga F-6-skolor (Lockerud och Hertigen), rivning av de gamla skolorna, ersättningslokaler, två fullstora idrottshallar, inventarier samt ombyggnation av Flitiga Lisans skola till förskola med sex avdelningar.

I projektkostnaden finns sju miljoner kronor reserverat för en eventuell hoppgropp och oförutsedda utgifter.

Den minnesgode kommer ihåg hur kostnaderna för renovering och ombyggnation av Högelidsskolan drog över budget med cirka 15 miljoner kronor (115,5 miljoner kronor). En förvaltingschef fick kicken och ledande politiker och tjänstemän försäkrade att kontrollen skulle bli betydligt bättre i framtiden.

280 miljoner kronor. Det är den summa som kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att tilldela tekniska nämnden i investeringsmedel för projekt skolområde väster. Beloppen ska fördelas mellan 2015 och 2017.

Pengarna ska räcka till två nya tvåparallelliga F-6-skolor (Lockerud och Hertigen), rivning av de gamla skolorna, ersättningslokaler, två fullstora idrottshallar, inventarier samt ombyggnation av Flitiga Lisans skola till förskola med sex avdelningar.

I projektkostnaden finns sju miljoner kronor reserverat för en eventuell hoppgropp och oförutsedda utgifter.

Den minnesgode kommer ihåg hur kostnaderna för renovering och ombyggnation av Högelidsskolan drog över budget med cirka 15 miljoner kronor (115,5 miljoner kronor). En förvaltingschef fick kicken och ledande politiker och tjänstemän försäkrade att kontrollen skulle bli betydligt bättre i framtiden.