17 mar 2015 13:35

17 mar 2015 13:35

Murarfirma ska ersätta kund efter fasadarbete

Skaraborgs tingsrätt har beslutat att en murarfirma ska ersätta en kund i Mariestad med 35 270 kronor för ett undermåligt fasadarbete, men även betala rättegångskostnaderna i tingsrätten på 81 107 kronor

Murarfirman skulle renovera den putsade fasaden på kundens bostadshus i Mariestad – som var uppfört 1944.

Arbetet utfördes i början av maj 2008, då även fakturan betalades. Kunden har efter detta förklarat fasadarbetet som undermåligt och stämt murarfirman.

Murarfirman har bestritt kraven och hävdar att sprickorna och färgsläpp/infärgningarna på fasaden inte beror på reparationsarbetet.

Slitage

Firman menar skadorna beror på slitage genom väder och vind, samt att det handlar om en putsfasad på en äldre villa som behövde helrenoveras.

Tingsrätten har konstaterat att lagningarna av sprickorna utförts på ett icke fackmässigt sätt och att murarfirman därmed är skadeståndsskyldig för skadorna.

Murarfirman skulle renovera den putsade fasaden på kundens bostadshus i Mariestad – som var uppfört 1944.

Arbetet utfördes i början av maj 2008, då även fakturan betalades. Kunden har efter detta förklarat fasadarbetet som undermåligt och stämt murarfirman.

Murarfirman har bestritt kraven och hävdar att sprickorna och färgsläpp/infärgningarna på fasaden inte beror på reparationsarbetet.

Slitage

Firman menar skadorna beror på slitage genom väder och vind, samt att det handlar om en putsfasad på en äldre villa som behövde helrenoveras.

Tingsrätten har konstaterat att lagningarna av sprickorna utförts på ett icke fackmässigt sätt och att murarfirman därmed är skadeståndsskyldig för skadorna.